Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Nieuws

Blijf op de hoogte en bekijk hier het laatste nieuws over de natuurgebieden en werkzaamheden van Staatsbosbeheer.

Brede inzet om Brabantse grondwatervoorraad te verbeteren


13 (water)partijen, waaronder Staatsbosbeheer, hebben afgesproken intensiever samen te werken om de grondwatervoorraad in Noord-Brabant te verbeteren. Het doel van deze samenwerking is om meer water vast te houden, minder grondwater te gebruiken en bij droogte of wateroverlast sneller te kunnen reageren om schade en overlast te beperken.

Grondwaterconvenant

De afspraken die hierover zijn gemaakt, staan in het Grondwaterconvenant 2021-2027 dat op 15 december 2021 is ondertekend. Het is de eerste keer in Brabant dat zoveel partijen gecoördineerd en in deze omvang afspraken maken om de grondwaterproblematiek aan te pakken. De 5 bouwstenen uit het convenant zijn:

  • meer water vasthouden in het hele watersysteem en meer aanvoeren om uiteindelijk ook meer te infiltreren of anders te kunnen benutten;
  • minder grondwater gebruiken en ook minder verdampen;
  • in de (toekomstige) ruimtelijke plannen sturen op meer water vasthouden en infiltreren en beperken van het (regionaal) gebruik van grondwater;
  • zoeken naar nieuwe en innovatieve oplossingen;
  • duidelijke afspraken over de manier van samenwerken en de verwachtingen van elkaar binnen deze samenwerking.

Meer informatie

Voor meer informatie en een download van het convenant zie de website van Provincie Noord-Brabant.