Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Nieuws

Blijf op de hoogte en bekijk hier het laatste nieuws over de natuurgebieden en werkzaamheden van Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer versterkt Deltaplan Biodiversiteit


Staatsbosbeheer heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteit, een samenwerkingsverband tussen natuur- en milieuorganisaties, kennisinstellingen, boerenorganisaties en bedrijven. Staatsbosbeheer volgt andere publieke organisaties, zoals Rijkswaterstaat, provincies en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, die zich recent ook aansloten. De grootste terreinbeherende organisatie van Nederland wil daar niet bij achterblijven. Herstel van biodiversiteit is immers ook een van onze kernopdrachten.

Biodiversiteitsherstel

Staatsbosbeheer wil in het samenwerkingsverband vooral kennis uitwisselen en zijn eigen ervaringen inbrengen over beheer van terreinen. Inzet is ook om samen met partners een gemeenschappelijk systeem te ontwikkelen om de bijdrage aan biodiversiteitsherstel te volgen. Een ander doel van Staatsbosbeheer is om binnen het Deltaplan Biodiversiteit met enkele pilots te ontdekken hoe natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan meer biodiversiteit in het landelijk gebied. Staatsbosbeheer stelt in zijn net vastgestelde ondernemingsplan 2020-2025 4.000 hectare van zijn terreinen beschikbaar voor natuurinclusieve landbouw.

Natura 2000

Datzelfde ondernemingsplan bevat ook de ambitie om de natuurkwaliteit te herstellen in de Natura 2000-gebieden. Staatsbosbeheer is beheerder van 128 van de 162 van deze topnatuurgebieden. De samenwerking met partners van het Deltaplan in de randgebieden zal helpen bij de verbetering van de biodiversiteit in en om de Natura 2000-gebieden. Zie voor meer informatie: Samenvoorbiodiversiteit.nl