Het ene bos is het andere niet: 5 typen bos

  • 28 september 2021
  • Achtergrondverhaal
  • Leestijd 5 minuten

Hoe klein ons land ook is, het kent een grote verscheidenheid in bossen. Elk type heeft zijn eigen kenmerken door verschillen in bodem en water, met specifieke boomsoorten en bosbewoners. 

Rivierbos Deze bossen in uiterwaarden en op oeverwallen zijn een walhalla voor vogels en hoe ouder het bos, hoe gevarieerder de vogelwereld. Rivierbos is spontaan gaan groeien in de uiterwaarden langs de grote rivieren op klei- of zandbodem. Overstromingen zijn hier geen uitzondering. 
Duinbos De duinbossen in onze duin- en kustgebieden bestaan vooral uit naaldbomen die van oudsher werden aangeplant voor de houtproductie en om de stuivende duinen ‘vast te leggen’. In Nederland is duinbos vrij goed vertegenwoordigd, maar langs de rest van de Europese kust is dit bostype zeldzaam.
Broekbos  Een broek is een laaggelegen gebied dat nat blijft door opwellend grondwater (kwel) of overstroming van een nabijgelegen beek of rivier. Broekbos ligt in een gebied met een hoog grondwaterpeil. ’s Winters kunnen de bomen met hun voeten in het water staan.
Beekdalbos Kenmerkend voor een beekdalbos is de beek die er slingert over een bodem van met veel mineralen en kalk. Het bos met vooral zwarte els en eik is deels nat en kan bij hoge waterstanden tijdelijk onder water staan. Beekdalbos is schaars in Nederland.
Hellingbos Dit heuvelachtige, oude bostype staat bekend om zijn gevarieerde samenstelling en hoogteverschillen en komt alleen voor in Zuid-Limburg. Er groeien veel planten die vroeg bloeien, voordat het kronendak van het bos zich sluit met nieuw blad. Zoals daslook.

Onze natuurverhalen

Bekijk, lees en luister naar de verdiepende verhalen, video’s, beeldverhalen en podcasts over ons dagelijks werk. Lees onze verhalen
Lees onze verhalen