Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Projectondersteuner Drenthe


 • Vacaturenummer: 2022-122
 • Standplaats: Drenthe
 • Niveau: mbo
 • Uren per week: 24
 • Maandsalaris: € 2615 - € 3376
 • Reageren vóór: 2 oktober 2022
 • Meer informatie: Bert Hummelen, 06-27066227

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een energieke taakgerichte projectondersteuner in Drenthe. Deze functie vraagt om een teamspeler die op meerdere borden kan schaken. Naast werkzaamheden voor het projectbureau vorm je ook een tandem met de managementassistente.

Functiebeschrijving

Als projectondersteuner speel je samen met projectmedewerkers en projectleiders een belangrijke rol in het management van de projecten van Staatsbosbeheer in Drenthe. Je helpt de projectleiders om projecten te organiseren en ondersteunt hen vooral met de financiële administratie. Jouw kennis van hedendaags projectmanagement en een sterke affiniteit met ons inhoudelijke werk draagt bij aan een continue kwaliteit van die projecten. Jouw werkzaamheden voor het projectbureau bestaan uit:

 • administratief begeleiden en archiveren van aanbestedingen, raamovereenkomsten, bouwverslagen, e.d.;
 • bijdragen aan de projectbeheersing, projectadministratie en projectverantwoording;
 • administratief ondersteunen van de teamleider advies & projecten, de programmamanager projecten en de projectleiders;
 • ondersteunen bij de financiële verslaglegging en rapportages, zoals kwartaal- en jaarrapportages;
 • bijhouden en (mede) opstellen van formats voor project start-ups, prognoses en urenstaten;
 • mee voorbereiden van audits;
 • mee voorbereiden van projectplannen en subsidieaanvragen;
 • op de hoogte zijn van en werken volgens wet- en regelgeving en inhoudelijke en financiële procedures;

Daarnaast werk je nauw samen met de managementassistente van Staatsbosbeheer in Drenthe en pak je de volgende taken op:  

 • ondersteunen van de klachtenprocedure;
 • organiseren van evenementen;
 • maken en bijhouden van roosters voor bereikbaarheid van medewerkers, organiseren van overleg hiervoor, actualiseren van data en verwerken van meldingen;
 • regelen van werkafspraken voor o.a gebiedsprocessen met externen;
 • administratieve ondersteuning van de beheerder van groepskampeerterrein Uteringskamp bij het afhandelen van reserveringen; van contact met de klant tot het verwerken van aanmeldingen en betalingen.

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo+ denk- en werkniveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met vergelijkbare werkzaamheden.
 • Je bent een echte teamspeler.
 • Je blijft altijd kalm, ook als het even hectisch is;
 • Jouw communicatieve- en schriftelijke vaardigheden zijn goed en je bent erg handig met programma’s als Word en Excel.
 • Je bent pragmatisch en resultaat- en klantgericht.
 • Je hebt relevante ervaring met project- en procesmatig werken.
 • Je weet betrokken partijen effectief in te schakelen of te informeren;
 • Je bent in staat om over de grenzen van het team samen te werken om organisatiedoelen te bereiken.
 • Als je gevoel voor humor en een brede lach hebt, is dat een pre.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 7 (CAO Rijk).
 • Salarisindicatie: minimaal € 2.615,23 en maximaal € 3.376,27 bruto per maand bij volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
 • Aantal uren: 24 uur per week.
 • Dienstverband: tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar, en een proeftijd van één maand, mogelijk met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd. 
 • Standplaats: in overleg (Drenthe).
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): een VOG-aanvraag is onderdeel van de procedure.

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met met Bert Hummelen, provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Drenthe, 06-27066227. 

Stuur je sollicitatie met cv vóór 2 oktober 2022 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2022-122 en jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail.

Deze vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 270.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer

In Drenthe beheert Staatsbosbeheer ruim 38.000 ha natuur waarvan veel Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn gevoelig voor stikstof en gaan hierdoor in kwaliteit achteruit. Om deze gebieden kwalitatief te verbeteren voert Staatsbosbeheer projecten uit. De projecten worden extern gefinancierd. Ook draagt Staatsbosbeheer bij aan maatregelen ter verbetering van het klimaat, zoals het aanleggen van extra bos. Het project aanleg nieuw bos is een van de projecten die bij Staatsbosbeheer in Drenthe voor komende jaren op de agenda staat.