Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Projectleider Groningen


 • Vacaturenummer: 2022-62
 • Standplaats: Groningen
 • Niveau: hbo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: € 3344 - € 5139
 • Reageren vóór: 26 mei 2022
 • Meer informatie: Anoesjka Volkerts, 06-30668321.

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een projectleider voor verbeteren van bestaande en realisatie van nieuwe natuur in Groningen.

De natuur in Groningen beweegt! Staatsbosbeheer heeft in deze provincie een omvangrijke projectenportefeuille met soms grote opgaven die jaren doorlopen en waarbij meer dan een miljoen euro wordt omgezet. De ontwikkelopgaven en projecten staan naast het reguliere beheer. Ze zijn extern gefinancierd en dragen bij aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en de strategische doelen van Staatsbosbeheer. De complexiteit varieert van afgebakende opgaven met heldere kaders tot complexe projecten met grote impact op (belanghebbenden in) de omgeving, de eigen organisatie en het beheer van de terreinen.

Functiebeschrijving

Als projectleider maak je deel uit van het team Advies & Projecten van Staatsbosbeheer in Groningen. Dit team bestaat, naast jou als projectleider, uit twee projectmedewerkers en diverse adviseurs zoals een ecoloog, een provinciaal adviseur, een senior adviseur terreinbeheer (landschap & cultuurhistorie), een accountmanager, een communicatieadviseur en een rentmeester. Het team ondersteunt de beheerteams. Je werkt nauw samen met collega’s van jouw team, de beheerteams en landelijke afdelingen. Samen zorg je voor een goed gevulde projectenportefeuille, voor realisatie van de afgesproken resultaten en jvoor continue kwaliteit.

Je bent integraal verantwoordelijk voor diverse opgaven en complexe projecten van Staatsbosbeheer ih Groningen. Voorbeelden van projecten die de komende jaren spelen zijn:

 • (her)inrichting bij de realisatie van waterberging en natuur in het Westerkwartier;
 • uitvoeringsprogramma natuur van provincie Groningen (SPUK);
 • programma Natuurherstel van het ministerie van LNV;
 • projecten in het kader van het N2000-beheerplan Lauwersmeer;
 • projecten voortkomend uit de regiodeal natuurinclusieve landbouw;
 • projecten voortkomend uit het ontwikkelen van erfgoed, compensatie, vernatting veen, of bosaanleg.

Daarnaast is het ontwikkelen van de projectorganisatie van Staatsbosbeheer in Groningen een belangrijke taak:

 • Je leidt projecten en stuurt op tijd, geld, kwaliteit en resultaat, informatie en communicatie, organisatie en risico’s.
 • Je stuurt projectteams aan en leidt projectteamoverleg. Je zet projectteamleden in hun kracht en schakelt hen, collega’s en externen in voor het bereiken van het afgesproken resultaat.
 • Je informeert en adviseert de interne opdrachtgever en weet op te schalen wanneer nodig.
 • Je stemt waar en wanneer nodig af met collega’s buiten het projectteam en met externen, zoals overheden (waterschap, gemeente en provincie), belangenorganisaties (LTO, agrarisch natuurverenigingen en recreatieplatforms) en met belanghebbenden (beheerders, agrariërs, pachters en omwonenden).
 • Je zorgt voor een goede verbinding en overleg met de beheerteams.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo+ denk- en werkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar specifieke ervaring met projectmatig werken, de daarbij behorende projectbeheersing en (financiële) verantwoording van projecten. En je hebt bij voorkeur ook ervaring met Europese subsidies (zoals POP en Leader).
 • Je hebt ervaring in politiek-bestuurlijke trajecten.
 • Je hebt kennis van en ervaring met gebiedsontwikkelingsprojecten en omgevingsmanagement in het landelijk gebied.
 • Je bent in staat om goede afspraken en verwachtingen vast te leggen met de externe financier.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met risico gestuurd werken (risicomanagement).
 • Je werkt proactief samen met leden van het projectteam en legt verbindingen, zowel in- als extern.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; je spreekt de taal van beheerders, aannemers, adviseurs en bestuurders.
 • Je krijgt voldoening van het overeenstemming bereiken met diverse stakeholders.
 • Je bent flexibel, verbindend, resultaatgericht, omgevingsbewust en weet te overtuigen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 11 (CAO Rijk).
 • Salarisindicatie: minimaal € 3.344,91 en maximaal € 5.139,78 bruto per maand bij volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
 • Aantal uren: 36 uur per week.
 • Dienstverband: tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar, met een proeftijd van één maand, en met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd.
 • Standplaats: Groningen.
 • VOG: we verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Kan geen VOG worden overlegd, dan volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk drie maanden beëindigd.

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Anoesjka Volkerts, accountmanager bij Staatsbosbeheer in Groningen, 06-30668321.

Stuur je sollicitatie met cv vóór 26 mei 2022 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2022-62 en jouw achternaam in de onderwerp regel van de e-mail. De eerste gesprekken zijn op 7 juni 2022.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 270.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer

In Groningen beheren we 17.000 hectare in alle zeven landschappelijke regio’s van de provincie Groningen en deels in Friesland. Deze terreinen omvatten een zeer gevarieerd palet: van beekdal De Ruiten Aa, de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat en houtsingels in het Westerkwartier tot wetland ‘t Roegwold centraal in de provincie en Nationaal Park Lauwersmeer. Naast deze grootschalige gebieden beheren we een grote variatie aan verspreid liggende natuur- en bosgebieden.

Naast hoge natuurwaarden is er sprake van hoge cultuurhistorische kwaliteiten en beheren we ook een aantal parels op het gebied van cultureel erfgoed. Dit beheerareaal vormt de basis van waaruit we als team in Groningen proactief werken. We zijn gebiedspartner, naast onze vanzelfsprekende rol als professioneel beheerder. We dragen bij aan gebiedsontwikkeling, kringlooplandbouw, zorg & participatie, educatie en beleven. Daarbij zijn we voortdurend op zoek naar kansen voor ondersteunende financiering en nieuwe inkomstenbronnen.

In de Groningen werken we met Regieteams, waarin beheerders en specialisten samenwerken, kennisdelen en werkafspraken maken. De projectleider is lid van deze Regieteams, heeft kennis van terreinbeheer en kan die inzetten bij verschillende projecten.