Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Staatsbosbeheer Utrecht

In de provincie Utrecht beheert Staatsbosbeheer bossen, polders, uiterwaarden, forten, linies, landgoederen, speelnatuur en stadsnatuur, bijna allemaal binnen het Natuurnetwerk van Nederland. We werken samen met provincie, gemeenten, overheden, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en (recreatie)ondernemers. Maar ook met maatschappelijke organisaties, terreineigenaren en vrijwilligers.

Op deze pagina vindt u de cijfers van Staatsbosbeheer Utrecht per 31-12-2019.

Natuur en recreatie

 • 7.626 hectare natuur in beheer, zie: alle natuurgebieden in Utrecht
 • 57.480 excursie deelnemers, ruim 1,8 miljoen bezoekers in onze natuurgebieden, met 475 km aan wandel-, fiets, mountainbike- en ruiterroutes.

Maatschappij

 • 9 samenwerkingsprojecten i.h.k.v. Zorg en Arbeidsparticipatie, zoals Stichting Reinaerde, Abrona Den Dolder, Amerpoort (beheer park Groeneveld), WMO'ers, Zonnehuis Doorn en Binnenwerk i.s.m. UBR, en Brede Bos in Austerlitz en Houten i.s.m. gemeente Zeist, Houten en partners.
 • 380 vrijwilligers
 • Jeugd: 3 speelbossen, 2 kabouterpaden, 6 educatieve routes, programma's Natuurwijs, Partou, natuurbus buitenschoolse opvang, samenwerking met scholen en IVN en 2 geboortebossen.
 • Maatschappelijke adviesraad voor (on)gevraagd advies en een frisse blik van buiten.

Flora en fauna

 • 8 PAS-projecten.
 • 7 herinrichtingsprojecten voor maatregelen soortenbeleid, bodemdaling en weidevogels, zoals Marickenland, Polder Mijnden, Achterbergse Hooilanden.
 • 4 rivierenprojecten voor waterveiligheid en robuuste natuur. zoals Schalkwijker Buitenwaard, Steenwaard, Amerongse Bovenpolder en de Horde.

Erfgoed

Natuurinclusieve landbouw

 • 2 samenwerkingen met boeren die op duurzame landbouw over willen stappen, zoals in Bethunepolder en Polder Mijnden.

Natuur bij de stad

 • 3 recreatiegebieden dichtbij de stad waar Groene Metropool projecten lopen i.s.m. provincie en gemeenten: Nieuw Wulven, Noorder-Park Ruigenhoek, Hollandse IJsselgebied.

Meer info

 

Jelka Both
Vragen over dit onderwerp? Jelka Both Provinciehoofd Staatsbosbeheer Utrecht