Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Staatsbosbeheer Limburg

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Limburg per 31-12-2019.

In de terreinen van Staatsbosbeheer in Limburg zijn 6.000 verschillende soorten planten en dieren te vinden. Daaronder zijn veel soorten die nergens anders in Nederland voorkomen. Maar ook cultuurhistorisch, recreatief en economisch zijn deze natuurgebieden van grote betekenis. Het afwisselende landschap, de monumentale gebouwen en het culturele, recreatieve en horeca-aanbod maken Limburg een toeristische provincie waar het fijn wonen en recreëren is.

Natuur en recreatie

 • 12.789 ha natuur waarvan 6.800 ha bos, 2.650 ha natuurgrasland, 2.300 ha heide en veen. Maar ook 44 km heggen, 1.125 knotbomen en 40 hectare hoogstamboomgaard.
 • Ruim 15 miljoen bezoekers per jaar.
 • 547 km gemarkeerde wandelroutes, 39 km fietspaden, 99 km ATB-routes en 113 km ruiterpaden.
 • Alle natuurgebieden in Limburg.

Maatschappij

 • Samenwerking met 16 zorginstellingen. 116 taakgestraften vervullen hun taakstraf door werkzaamheden in de natuur uit te voeren. 27 medewerkers van Binnenwerk, een organisatie die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij het vinden van een werkplek.
 • 405 vrijwilligers.
 • 10.000 kinderen kwamen langs in Buitencentrum De Pelen. Voor kinderen zijn er ook educatieprogramma's als Natuurwijs en een speelbos en Kidsrangers in De Meinweg. 
 • De Maatschappelijke Adviesraad Limburg geeft gevraagd en ongevraagd advies en een frisse blik van buiten

Flora en fauna

In Limburg lopen diverse projecten met als doel op duurzame, toekomstbestendige wijze de biodiversiteit te bevorderen:

 • Bosaanleg. 17 ha nieuw bos in het afgelopen en 24 ha in het komend plantseizoen.
 • Herstel natte natuurparels: vernatten en tegengaan van verdroging in Schuitwater, Koelbroek, Holtmuhle en Waterbloem.
 • PAS natuurherstelmaatregelen: diverse herstelmaatregelen, zoals exotenbestrijding, heideherstel, extra begrazingen, bosomvorming en het toedienen van steenmeel. De maatregelen zijn gericht op stikstofgevoelige habitats en soorten in alle Natura-2000-gebieden in Limburg.

Erfgoed

In Limburg beheert Staatsbosbeheer een aantal Rijksmonumenten zoals de kasteelruïne Genneperhuis in Gennep, de kerkhofkapel St. Ludwig in Vlodrop, de Leumolen in Nunhem en de prehistorische vuursteenmijn in het Savelsbos. In de terreinen van Staatsbosbeheer zijn daarnaast talloze cultuurhistorische sporen en structuren die bijdragen aan de streekidentiteit en waardevol zijn vanuit historisch wetenschappelijk perspectief. Denk daarbij aan de grafheuvels in het Vijlenerbos, oude loopgraven op de Meinweg en de oude veenbanen met boerenkuilen in de Pelen.

Meer info

Peter van de Rijdt
Vragen over dit onderwerp? Peter van de Rijdt Provinciehoofd Staatsbosbeheer Limburg