Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Staatsbosbeheer Flevoland

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Flevoland per 31-12-2019.

In Flevoland beheert Staatsbosbeheer 19.221 hectare bos, natuur en landschap. Meer dan 50% hiervan bestaat uit bos en ruim 30% uit grootschalige dynamische natuur: de Oostvaardersplassen. Dat is maar liefst 13,6 procent van het landoppervlak van Flevoland. Om al die hectares te beheren zijn er in deze provincie 41,4 fte voor boswachters en andere functies.

Natuur en recreatie

 • 19.221 hectare natuur in beheer, waarvan
  . 90 procent deel uitmaakt van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN);
  . 2 Natura2000-gebieden: Oostvaardersplassen en eilanden in de Randmeren;
  . 1 natuurgebied met het Europees Diploma voor Excellent Natuurbeheer: Oostvaardersplassen)
  . 1 nationaal park: Nationaal Park Nieuw Land (samen met Lepelaarplassen, Markerwadden en Markermeer).
  . 3 bosreservaten.
  . 1 libelreservaat: Kuinderbos.
  . 1 stadslandgoed: De Kemphaan in Almere.
  . alle natuurgebieden in Flevoland.
 • 275 km aan fietspaden, 89 km mountainbikeroutes, 221 km gemarkeerde wandelroutes, waarvan 6 km voo rmindervaliden, 153 km ruiterpaden.
 • 29 uitzichtpunten en 18 observatiepunten.
 • 2 bezoekerscentra: Buitencentrum Oostvaardersplassen en Buitencentrum Almeerderhout.
 • 1 stad
 • 3 kampeerterreinen en 1 terrein voor vrij kamperen.
 • 2 geboorte- en herdenkingsbossen.

Flora en fauna

 • We zijn betrokken bij 4 projecten binnen het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland: Kop van het Horsterwold, Randzone Oostvaardersplassen, Eemvallei en Oostkant Dronten.
 • In Roggebotzand ligt de genenbank waar zaad en stekken van oer-Nederlandse bomen en struiken worden voortgebracht, met een 2e locatie in Hollandse Hout.
 • 2.100 hectare bos is aangetast door essentaksterfte en wordt herplant.

Maatschappij

 • 298 vrijwilligers.
 • 487 cliënten van zorginstellingen, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en reclassering doen werk- en leerervaring op in Staatsbosbeheergebieden in samenwerkingsprojecten Zorg en arbeidsparticipatie, waarvan 8 collega’s in het kader van Banenafspraak Binnenwerk.
 • Jeugd: 1 klimbos, 3 speelbossen, 3 kabouterpaden, 2 educatieve routes, programma's Natuurwijs, samenwerking met scholen en IVN.
 • 113.908 kinderen doen jaarlijks mee aan activiteiten voor scholen of gezinnen of bezoeken een speelbos.     
 • De maatschappelijke adviesraad geeft (on)gevraagd advies en een frisse blik van buiten.
 • Samen met de Omgevingsdienst en politie werkt Staatsbosbeheer aan de veiligheid van het buitengebied.

Erfgoed

 • Oude haven en burchtruïne van Kuinre in Kuinderbos, vindplaatsen van Swifterbantcultuur in het Rivierduingebied, meetbakens in Kuinderbos en Biddinghuizen.
 • Scheepswrakken in Roggebotzand, Reve-Abbert, Hulkesteinsebos en Hollandse Hout.
 • Vliegtuigwrakken in Torenbosje en Horsterwold.
 • Ondergrondse aardkundige monumenten zoals oeverwallen en rivierduinen in Hulkesteinsebos, Rivierduingebied en Eemvallei.
 • Restanten van het Woud van Ongenade in Reve-Abbert, museumbos en Groene kathedraal in Almeerderhout.
 • Landart Riff, #PD18245 in Spijk-Bremerberg.

Natuurinclusieve landbouw

 • Samenwerking met diverse agrarische bedrijven, zoals de coöperatie in het Rivierduingebied en het Flevolands Agrarisch Collectief.
 • Samenwerking in nieuwe vormen van landbouw zoals stadslandbouw en voedselbos in de Eemvallei, Almere.
 • Meerjarig experiment met combinatie van biologische melkveehouderij, akkerbouw en agroforestry in Kuinderbos in voorbereiding.

Duurzaamheid

 • 20.704 m3 houtoogst per jaar, waarvan 6.157 m3 es die is geoogst in het kader van de essentaksterfte.
 • 7.676 ton biogrondstoffen per jaar.
 • Ruimte  voor zon- en windenergie waar dat kan.
 • Zand en klei uit natuurontwikkelingsprojecten.
 • 2 mobiele zagerijen om lokaal hout te verwerken.
 • 166 hectare bos verjongd in het kader van essentaksterfte en 700 laanbomen geplant in landschappelijke beplantingen.
 • Klimaatneutraal beheergebouw bij de Oostvaardersplassen, beheergebouwen uitgerust met zonnepanelen.
 • 1 zonneweide van 5,8 ha gerealiseerd op grond van Staatsbosbeheer en 1 in ontwikkeling.
 • Veel geïnvesteerd in duurzaamheid machines en trekkers: machine park van beheergebied Dronten-Lelystad op hydraulisch afbreekbare olie gezet. Alle trekkers en machines worden nu gesmeerd met biologisch afbreekbaar vet. In 1 beheergebied vaste dieselopslag gerealiseerd voor diesel met 90% lagere uitstoot van CO2 en veel minder fijnstof. Op 3 plaatsen gecertificeerde spuitplaatsen aangelegd. Op 4 locaties een 'Spill kit' aangelegd, zodat eventuele olielekkages adequaat aangepakt kunnen en elke trekker is met een kleinere kit uitgerust.

Meer info

Wout Neutel
Vragen over dit onderwerp? Wout Neutel Provinciehoofd Staatsbosbeheer Flevoland