Westerkwartier

Weide, akkers, moeras en heide. En een bodem die verandert van zeeklei naar veen naar zand. Het Westerkwartier heeft alles!

Toegankelijkheid

Ligging

Ten westen van de stad Groningen.

Deelgebieden

Onder het Westerkwartier vallen de gebieden Grootegastermolenpolder, Haarsterbos, Jilt Dijksheide en Trimunt.

Grootte gebied

Ongeveer 1.700 hectare, verspreid over verschillende terreinen.

Geopend

Alle paden zijn het hele jaar geopend van zonsopgang tot zonsondergang, met uitzondering van de weidevogelterreinen, de Bakkerom, de Drie Polders en de Westerhornerpolder. De weidevogelterreinen zijn niet toegankelijk in het broedseizoen (15 maart tot 15 juli). De Drie Polders en Westerhornerpolder zijn in de wintermaanden rustgebied voor ganzen. Maar in de lente zijn de ganzen volop te zien en horen in Westerhornerpolder.

Mindervaliden

Mindervaliden kunnen terecht op het verharde pad in het bos van Trimunt, een 2 km lang pad zonder obstakels. Er zijn picknickbanken, waarvan één speciaal geschikt voor rolstoelgebruikers. Het startpunt is de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Kloosterweg in Trimunt.  

Honden

Honden zijn op de meeste plaatsen welkom, mits aangelijnd. In het oostelijke deel van Trimunt is een losloopgebied. Startpunt is de parkeerplaats aan de Kloosterweg in Trimunt.

Contact

Staatsbosbeheer Groningen
Peebos 1a
9865 TG Opende
T 0594-659986