Contact

Veenland

Het Veenland heeft nog een snippertje hoogveen. Hier beleef je de oorverdovende stilte en het trillen van het veen.

Werk in uitvoering

Een overzicht van werkzaamheden door Staatsbosbeheer in natuurgebieden in Veenland.

Hoogveenherstel Bargerveen

In het Bargerveen wordt de waterhuishouding verbeterd om het hoogveen te beschermen. En er komen nieuwe wandel- en fietsroutes aan en een schaapskooi.

pijpestrootje