Contact

Uiterwaarden Rijn en Lek

‘s Zomers grazen koeien er op de bloemrijke graslanden. ‘s Winters vangen de uiterwaarden overtollig regen- en smeltwater op.

Toegankelijkheid

Ligging

De Uiterwaarden Rijn en Lek strekken zich uit tussen Amerongen en Nieuwegein.

Deelgebieden

Onder Uiterwaarden Rijn en Lek vallen de gebieden Amerongse Bovenpolder en Steenwaard.

Grootte gebied

De Uiterwaarden Rijn en Lek beslaan 492 hectare. Amerongse Bovenpolder: 190 hectare en Steenwaard: 110 hectare.

Geopend

De uiterwaarden zijn toegankelijk van 1 april tot 1 oktober. Enkele gebieden zijn aangewezen als rustgebied en zijn het hele jaar gesloten. Let op de borden.

Mindervaliden

Er zijn geen voorzieningen voor mindervaliden.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in de Amerongse Bovenpolder. Aangelijnd zijn ze welkom in de Steenwaard.

Contact

Staatsbosbeheer Heuvelrug-Zuid
Maarsbergseweg 18a
3956 KW Leersum
T 0343-431360