Contact

Schoorlse Duinen

Een eeuw geleden nog één grote zandbak, nu een prachtige mix van strand en duinen, bossen en heide.

Werk in uitvoering

Een overzicht van werkzaamheden in de Schoorlse Duinen.

Natuurherstel Schoorlse Duinen

In de Schoorlse Duinen voert Staatsbosbeheer maatregelen uit om de dynamiek te laten terugkeren en de verdroging in het gebied tegen te gaan.

heide in duingebied

Boswerkzaamheden middengebied Schoorlse Duinen

Tot eind 2018 voert Staatsbosbeheer werkzaamheden uit om ruimte te maken in het bos. Zo ontstaat een gemengd en gezond bos.

wandelpad in Schoorlse Duinen