Contact

Rottige Meente

Het resultaat van de turfwinning is een mozaïek van water en land, riet en trilvenen, bloeiende graslanden en petgaten.

Werk in uitvoering

Hier vind je een overzicht van de werkzaamheden van Staatsbosbeheer in natuurgebied Rottige Meente.

Laagveenherstel Rottige Meente

In de Rottige Meente werkt Staatsbosbeheer in het kader van het programma LIFE Nieuw leven in het veen aan het herstel van het laagveen, door de dynamiek van water en land terug te brengen.

grote vuurvlinder