Contact

Rottige Meente

Het resultaat van de turfwinning is een mozaïek van water en land, riet en trilvenen, bloeiende graslanden en petgaten.

Toegankelijkheid

Ligging

Ten zuidwesten van Wolvega.

Deelgebieden

Onder Rottige Meente valt het gebied Brandemeer.

Grootte gebied

Ca. 1.650 hectare

Geopend

Een groot deel van Rottige Meente is over wegen en paden het hele jaar toegankelijk.

Contact

Kantoor Staatsbosbeheer
Schoterlandseweg 36D
8411ZD Jubbega
T 0516-425032