Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Roggebotzand

Eerst een verraderlijke zandbank, nu het oudste bos van Flevoland. Met een bijzondere bron voor nieuwe natuur.

Fluitschip

Op de verraderlijke zandbanken in de IJsselmonding vergingen veel fluitschepen en koggeschepen met handelswaar voor de handelssteden als Kampen en Elburg. Het wrak van een fluitschip uit 2de helft van de 17de eeuw is in de bodem bewaard gebleven. De speciale markering laat de omvang van het schip zien. Hier kunt u ook meer lezen over het wrak.

Scheepswrakken

In 1957 ontdekte men dit groot zeegaand vrachtschip van ongeveer 35 meter lang in de bodem bij Roggebotzand. In de tweede helft van de 17de eeuw liep het hier op een zandbank aan de grond. Bij een eerste verkenning werd er geen lading aangetroffen. In de IJsselmeerpolders zijn meer dan 400 scheepswrakken gevonden. De schepen zijn gezonken in wat toen nog een woelige ‘Suydersee’ was. De meeste wrakken zijn opgegraven en onderzocht. Momenteel liggen er nog 68 schepen in de Flevolandse bodem. In het landschap zijn ze gemarkeerd met een rood scheepssilhouet op een paal. Een aantal daarvan, zoals het schip hier in het bos, wordt in het bodemarchief bewaard voor de generaties na ons.

Veldconservering

Dat bewaren gaat op een bijzondere manier en wordt veldconservering genoemd. Bovenop het schip wordt een beschermende grondlaag aangebracht, die later bedekt wordt met een geperforeerde plastic folie, die regenwater doorlaat. Rondom het schip komt, tot twee meter onder het maaiveld een dichte wand van folie. Die voorkomt dat regenwater zijdelings wegstroomt. Deze scheidingswand zorgt voor een kunstmatige verhoging van de grondwaterstand. Omdat het schip continu in het zuurstofarme water ligt, krijgen schimmels en bacteriën- die zuurstof nodig hebben om te groeien- veel minder kans het hout aan te tasten. Ongetwijfeld beschikken toekomstige scheepsarcheologen over betere onderzoeksmethoden en technieken.

Gebied:
Roggebotzand
Fluitschip
Roggebotweg 14
8251 PS Dronten
Hoe kom ik er?