Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Noord-Beveland

Een land van polders, dijken en broedende vogels. En grote graslanden, die in de zomer steeds van kleur verschieten.

Over Noord-Beveland

Noord-Beveland is het kleinste Zeeuwse eiland, maar daarom niet minder interessant. Naast de polders, die het hart van het eiland vormen, vind je in het gebied een aantal bijzondere natuurgebieden.

Waardevol botanisch gebied

De inlagen en karrevelden aan de noordkust liggen tussen de “nieuwe” zeedijk en de wat meer landinwaarts gelegen “slaper”. Aan de zuidkust van het Veerse Meer liggen de Goudplaat en Schotsman. Dit zijn voormalige zandplaten, die na het gereedkomen van de Veerse Gatdam droogvielen en gedeeltelijk bebost werden. Goudplaat en de Schotsman behoren tot de botanisch meest waardevolle gebieden van Zeeland; op eiland de Haringvreter leeft een populatie damherten.

De uitgestrekte graslanden van de Schotsman zijn bekend vanwege de bijzondere orchideeën, die in juni en juli de velden kleuren. Het duinstruweel van Goudplaat en Schotsman herbergen nogal wat nachtegalen en grasmussen. Eiland de Haringvreter, midden in het Veersemeer gelegen, staat bekend om zijn tientallen damherten.

Inlagen en karrevelden

Inlagen en karrevelden zijn laaggelegen graslanden die deels onder water staan en typische Zeeuwse planten en dieren aantrekken. Steltvogels en kustvogels zoeker er voedsel en broeden er. Deze laaggelegen gebieden achter een zeedijk zijn ontstaan bij het afgraven van de bodem. Om veen en klei af te voeren werder karren gebruikt. Vandaar de naam karrevelden.