Noard-Fryslân

Zandpaden en landgoederen, ruige moerasnatuur en akkertjes, door elzen omringd. Noard-Fryslân kent talloze verrassingen.

Klooster Klaarkamp

Ten westen van Dokkum, tussen het huidige Rinsumageest en Sybrandahuis, stond in de late Middeleeuwen het grootste en rijkste klooster van Friesland: Klaarkamp. Het cisterciënzer klooster werd rond 1165 gebouwd op een terp van 4 meter hoog en 5 voetbalvelden groot. Er omheen lagen dubbele grachten, door een singel van elkaar gescheiden.

Klaarkamp is rond 1580 volledig afgebroken, waarna het terrein enige tijd is gebruikt als openbare steengroeve. De kloostermoppen zijn later in allerlei gebouwen opnieuw gebruikt: in de boerderijen in de directe omgeving maar ook veel verder, tot in Oost-Groningen. De terp zelf is nog eeuwen blijven liggen. Pas in de 19e of 20e eeuw is hij afgegraven. In het landschap zijn er wel nog tal van sporen van terug te vinden.

Kijk voor meer informatie op Kloosterclaercamp.nl .


Gebied:
Noard-Fryslân
Praktisch:
Klooster Klaarkamp is een archeologisch monument.
Klooster Klaarkamp
Trekweg
9105 AV Rinsumageest
Naar startpunt
Klooster Klaarkamp Klooster Klaarkamp

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten