Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Kuinderbos

Het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder op de voormalige zeebodem van de Zuiderzee. Een rijk en afwisselend bos van formaat.

Meetstoel

Bij de inpoldering van de Noordoostpolder moesten onder andere kanalen, dijken en wegen worden aangelegd. Hiervoor was het van belang dat het gebied in kaart werd gebracht. Een exacte plaatsbepaling was hiervoor noodzakelijk. Vanaf meetstoelen of meetstellingen in het water konden andere punten in de polder nauwkeurig worden bepaald.

Coördinaten
De exacte coördinaten van de meetstoel waren de basis voor verdere metingen. Het baggeren van watergangen gebeurde al voordat het water door gemalen uit de polder werd weggepompt. Doen de drassige grond boven kwam, werden tractoren met brede rupsbanden gebruikt. Met behulp van een sextant en een boven het riet uitstekende stoel op de tractor kon men de plaats ten opzichte van de verschillende meetstoelen bepalen.

Houten palen
De vijf meetstoelen in de Noordoostpolder waren allemaal verschillend van vorm. Om wegrotten te vertragen werden de houten palen behandeld met boliden zout. Na de drooglegging waren ze niet meer functioneel en zijn verwijderd of aan hun lot overgelaten. 

Gebied:
Kuinderbos
Oosterringweg 40D 40D
8315 PV Luttelgeest
Hoe kom ik er?