Contact

Groene Hart - Vechtstreek

Oude forten, lopen over trilveen en spelen in het Gagelbos. Veel afwisselender dan de Vechtstreek wordt het niet!

Werk in uitvoering

Een overzicht van natuurherstelprojecten en andere werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer in de Vechtstreek.

Natuurontwikkeling Marickenland

In Marickenland bij Vinkeveen zetten we weideland om in moeras en bloemrijk grasland. Dat is goed voor mens en natuur. Marickenland wordt een belangrijke verbinding tussen de Vinkeveense- en Nieuwkoopse Plassen.

lisdodde

Gebiedsontwikkeling Noorderpark-Ruigenhoek

In Noorderpark-Ruigenhoek richt Staatsbosbeheer, samen met Recreatieschap Midden Nederland en belanghebbenden, een groengebied in dat aansluit op de wensen en behoeften van bewoners.

Speelbos Gagelbos

Laagveenherstel Oostelijke Vechtplassen

In de Oostelijke Vechtplassen bij Utrecht verbetert Staatsbosbeheer de kwaliteit van het laagveen, zodat de planten en dieren die er horen terug kunnen keren.

Krabbenscheer

Herinrichting Polder Demmerik

In Polder Demmerik bij Vinkeveen voert Staatsbosbeheer beheer- en herstelmaatregelen uit gericht op weidevogeldoelstellingen, herstel van soortenrijk grasland en het realiseren van ecologische verbindingen.

Polder Demmerik