Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Groene Hart - Vechtstreek

Oude forten, lopen over trilveen en spelen in het Gagelbos. Veel afwisselender dan de Vechtstreek wordt het niet!

Over Groene Hart - Vechtstreek

In de Vechtstreek draait alles om water. In het westen domineren weilanden met weidevogels en zeldzame planten. In het oostelijk deel wisselen open water, trilvenen, rietlanden en moerasbossen elkaar af. De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn gezichtsbepalend voor dit deel van Utrecht. En aan de stadsrand van Utrecht groeit het Gagelbos, de achtertuin van Overvecht.

Gagelbos en Gagelpolder

Het Gagelbos grenst aan de Utrechtse wijk Overvecht, direct aan de overkant van de rondweg. Je kunt er spelen en sporten, samen picknicken of barbecueën, een rondje wandelen met de hond of de drukte van de stad ontvluchten. Er zijn wandelroutes, speel- en ligweides en voorzieningen voor mensen die minder mobiel zijn. Kinderen kunnen in het speelbos eindeloos hutten bouwen, spelen met water of roetsjen aan de kabelbaan. Het nog jonge bos maakt deel uit van de landinrichting Noorderpark: een 5900 hectare groot gebied voor recreatie en natuurontwikkeling tussen Hilversum en Utrecht. In de naastgelegen Gagelpolder is vooral ruimte voor natuur.

Molenpolder en Westbroekse Zodden

In de moerassen van de Molenpolder hebben afgestorven planten zich duizenden jaren opgehoopt. Het dikke pakket veen werd als turf ontgonnen waardoor er petgaten ontstonden: langgerekte plassen en brede sloten. In deze petgaten vonden eilandjes van waterplanten en oeverplanten elkaar, en vormden samen trilveen. Op een vaarexcursie kun je deze bijzondere planten zelf zien.

In de Westbroekse Zodden is het moerasboslandschap vol elzen en wilgen nog volop te bewonderen. Het gebied is deels opengesteld, en er loopt een mooi wandelpad (Bert Bospad) door het moerasbos en langs trilvenen en rietlanden. De Maarsseveense Plassen zijn vanaf de Oudedijk (Tienhoven) goed te overzien.

Polder Demmerik

Zwermen weidevogels hangen in polder Demmerik boven de graslanden vol zeldzame plantensoorten. Tureluurs, kieviten en de grutto boren hier met hun snavels in de zachte grond naar voedsel. In het gebied is een herinrichtingsplan uitgevoerd voor weidevogels en voor een drasland- en wetlandverbinding binnen het NatuurNetwerk Nederland. Buiten het broedseizoen kun je er wandelen en het vogelkijkscherm biedt een prima zicht op de waad- en weidevogels. Andere weidevogelgebieden zijn de Bovenlanden Wilnis, Bovenlanden Mijdrecht en Polder Mijnden.

Schraallanden langs de Meije en Armenland-Ruwiel

Langs het riviertje de Meije, bij Zegveld, ligt een van de weinige grote stukken schraalgrasland van West-Nederland, een overblijfsel van eeuwenoud agrarisch gebruik. De landjes lagen te ver van de boerderij en werden daardoor nooit bemest. Zo ontstond voedselarm land met een bijzondere vegetatie. De schraallanden herbergen vogels, vlinders en bijzondere planten zoals blauwe zegge, moerasviooltje en klokjesgentiaan. Al dit moois is te zien vanaf het korte wandelpad (nabij recreatieterrein De Koekoek).

Het Armenland – heel vroeger ging de opbrengst ervan naar de behoeftigen - is een nat en hobbelig schraallandje waar ‘s zomers onder meer veenpluis en echte koekoeksbloem bloeien. Andere botanische terreinen zijn de Bijleveld en Kamerik-Teijlingens.

Forten

De Vechtstreek ligt in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die 150 jaar geleden (tussen 1815 en 1885) werd aangelegd om het westen van Nederland militair te beschermen. Fort op de Ruigenhoekse Dijk (1870) ligt aan de rand van het Gagelbos. Met name de groepsschuilplaatsen die verspreid liggen in het terrein zijn uniek. In de Vechtstreek zijn veel forten tijdens de Forten- en Stellingmaand september opengesteld. Op het Fort op de Ruigenhoekse Dijk zijn in het voorjaar en zomer activiteiten zoals theater- en kunstmanifestaties.