Gelderse Poort

Een ruig gebied, vol wilde paarden en runderen, bevers en duizenden ganzen. En de rivier, die hier gewoon mag overstromen.

Herinrichting Millingerwaard

De Millingerwaard is een uiterwaard met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Wilde paarden en runderen lopen er vrij rond. Om het water dat via Lobith binnenkomt goed te verdelen over het Pannerdensch Kanaal en de Waal én om de waterstand te laten dalen in tijden van hoog water, wordt de Millingerwaard verruimd. Waterveiligheid en natuurontwikkeling gaan hier hand in hand.

Locatie

Millingen a/d Rijn, aan de zuidoever van de Waal in Gelderland.

Uitvoeringsduur

2013-2020.

Projectdoel

Waterstandsdaling van 6 cm bij hoog water, ontwikkeling van 265 hectare nieuwe riviernatuur, 3,5 km natte riviernatuur (oevers) en verbetering van de landschappelijke kwaliteit.

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken; ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Uitvoering

Sinds 1 maart 2015 is Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt samen met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, gemeente Berg en Dal, waterschap Rivierenland, Stichting Ark, bewoners en belanghebbenden in het gebied.

Meer informatie

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten