Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Beroepsvisserij in de Biesbosch

Staatsbosbeheer verstrekt aan beroepsvissers visserijtoestemmingen om te kunnen vissen in de Biesbosch. Deze toestemmingen worden goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij. We streven naar een duurzaam en ecologisch verantwoord visserijbeleid voor de toekomst. De visserij mag niet leiden tot overbevissing of het uitsterven van bepaalde vissoorten. Ook met het oog op trekbewegingen van vis van Haringvliet naar grote rivieren en de rol van de Biesbosch als belangrijk paaigebied.

Bezwaar Sportvisserij Zuidwest-Nederland

Er is al een tijdje enige onrust over beroepsvisserij in de Biesbosch. Sportvisserij Zuidwest-Nederland maakt bezwaar tegen de toestemming die drie beroepsvissers hebben om in het gebied te vissen. In de zomer van 2016 heeft de rechtbank in Breda dit bezwaar afgewezen. Sportvisserij Zuidwest-Nederland is vervolgens in beroep gegaan bij de Raad van State.

Kamer voor de Binnenvisserij

De door Sportvisserij Zuidwest-Nederland opgestarte gerechtelijke procedures zijn niet tegen Staatsbosbeheer maar tegen de Kamer voor de Binnenvisserij. Ze zijn van mening dat de Kamer voor de Binnenvisserij de door Staatsbosbeheer gegeven toestemming niet had mogen goedkeuren. Dat goedkeuringsbesluit is een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit en na bezwaar bij de Kamer en beroep bij de rechtbank Breda (bestuursrechter) is de kwestie nu beland bij Raad van State.

Behandeling Raad van State

Op 22 mei is de mondelinge behandeling door de Raad van State. Meestal volgt de uitspraak dan ongeveer 6 weken later. Staatsbosbeheer wacht de uitspraak van de Raad van State af. Daarna gaan we in gesprek met de beroepsvissers en Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten