Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Beroepsvisserij in de Biesbosch

Staatsbosbeheer verstrekt aan beroepsvissers visserijtoestemmingen om te kunnen vissen in de Biesbosch. Deze toestemmingen worden goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij. We streven naar een duurzaam en ecologisch verantwoord visserijbeleid voor de toekomst. De visserij mag niet leiden tot overbevissing of het uitsterven van bepaalde vissoorten. Ook met het oog op trekbewegingen van vis van Haringvliet naar grote rivieren en de rol van de Biesbosch als belangrijk paaigebied.

Bezwaar Sportvisserij Zuidwest-Nederland

Er is al een tijdje enige onrust over beroepsvisserij in de Biesbosch. Sportvisserij Zuidwest-Nederland maakt bezwaar tegen de toestemming die drie beroepsvissers hebben om in het gebied te vissen. In de zomer van 2016 heeft de rechtbank in Breda dit bezwaar afgewezen. Sportvisserij Zuidwest-Nederland is vervolgens in beroep gegaan bij de Raad van State.

Behandeling Raad van State

De door Sportvisserij Zuidwest-Nederland opgestarte gerechtelijke procedures zijn niet tegen Staatsbosbeheer maar tegen de Kamer voor de Binnenvisserij. Ze zijn van mening dat de Kamer voor de Binnenvisserij de door Staatsbosbeheer gegeven toestemming niet had mogen goedkeuren. De Raad van State heeft op 30 augustus 2017 het beroep ongegrond verklaard.

Duurzame visverhuurbeleid in ontwikkeling

Staatsbosbeheer streeft in haar wateren naar duurzame en doelmatige bevissing. Komend jaar ontwikkelt Staatsbosbeheer een duurzaam visverhuurbeleid. Met een duurzaam visverhuurbeleid willen we in de toekomst afspraken maken met zowel beroepsvissers als sportvissers over doelmatige en duurzame bevissing. Hiervoor gaan we samenwerken met externe deskundigen en partners die ook voor het Haringvliet bezig gaan met de verduurzaming van de visserij. Het duurzaam visverhuurbeleid zal in 2018 - 2019 tot uiting komen in de visserijtoestemmingen.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten