Contact

Weidevogels

Nog niet zo lang geleden was Nederland hét weidevogelland. Nu glipt de ene na de andere soort ons door de vingers.

Hoe brengen we de weidevogel terug?

Steeds minder weidevogels broeden in ons land: er zijn populatiedalingen van wel 95 procent. We weten wat weidevogels nodig hebben: open, natte, matig voedselrijke graslanden vol kruiden, bloemen en insecten. Hoe brengen we die terug?

Weidevogels slachtoffer van het veranderende landschap

Vanaf de jaren 60 zijn we begonnen de voedselproductie op te krikken. Dat hebben we planmatig en met veel kennis van zaken aangepakt: ruilverkaveling, meer bemesting, verlaging van het grondwaterpeil. De opbrengst per hectare steeg exponentieel. Maar de weidevogels werden het slachtoffer. 

Plaatstrouw

Boswachter Luuk Oevermans: "Goed weidevogelbeheer is een van de moeilijkste opgaven omdat zo veel omstandigheden tegelijk op orde moeten zijn. Een open landschap, zodat roofdieren minder kans hebben. Een soortenrijke vegetatie met veel insecten. Een hoog waterpeil. Een schrale bodem. Late maaidata, om de kuikens veilig te laten opgroeien. Er mag niets fout gaan, want weidevogels zijn plaatstrouw: als je ze eenmaal kwijt bent, komen ze niet snel terug."

Het tij keren

Beschermingsmaatregelen helpen de weidevogel, maar het is belangrijk dat nog meer boeren en tuinders mee gaan helpen om het tij te keren. Onder meer door anders te maaien, minder kunstmest en pesticiden te gebruiken, en legsels en kuikens te beschermen. Staatsbosbeheer ondersteunt deze boeren.

Natuurinclusief boeren

Veel boeren hebben hart voor de natuur, maar ze kunnen zich moeilijk onttrekken aan de wetten van de intensieve productielandbouw tegen wereldmarktprijzen. Toch leeft onder boeren steeds breder het gevoel dat er met de moderne landbouw grenzen zijn overschreden. Sommige boeren kiezen dan ook voor biologisch of natuurinclusief boeren

Meer van Staatsbosbeheer?

Dit artikel stond in de lente-editie 2019 van Staatsbosbeheer magazine. Met het magazine ontvang je elk kwartaal een prachtige bundel verhalen over de natuur en het werk van Staatsbosbeheer. Bekijk preview lente-editie 2019

Word abonnee