Contact

Vakmanschap: botanisch maaien

“Elk eilandje met een rietkraag heeft zijn eigen regels.”

Botanisch maaien in de Eilandspolder

In de Noord-Hollandse Eilandspolder worden elke zomer de groene rietkragen langs de oevers gemaaid. Zo krijgen bijzondere orchideeën de ruimte en het licht om te groeien. En het maaisel? Staatsbosbeheer weet daar wel raad mee.

Soortenrijkdom uitbreiden

Wim Bles, productontwikkelaar biogrondstoffen bij Staatsbosbeheer: “Het maaibeheer van Staatsbosbeheer is erop gericht om soortenrijkdom terug te krijgen. We willen mooie botanische terreinen met unieke soorten. Dat staat voorop. Als het maaisel vervolgens ook nog een goede bestemming kan krijgen, is dat winst voor klimaat, mens en natuur.”

Ruimte voor bijzondere planten

Jurrian Boutsma, boswachter van de Eilandspolder: “Na het broed- en bloeiseizoen beginnen we met het maaien van het riet. Door het groene, voedselrijke blad weg te halen, voorkomen we dat het op de bodem valt en de grond verrijkt. De verschraling van de bodem zorgt ervoor dat bijzondere planten als veenmos, moerasviool en nachtorchis terug kunnen komen.”

Toegenomen plantenrijkdom

Boswachter Tom Elskamp: “In waterrijke gebieden doen we alles met de boot. Dat maakt het werk best intensief. 's Ochtends laden we onze machines in en na het maaiwerk voeren we het riet af. Als ik een stuk zie waar het veenmos heel groen is, weet ik: hier hebben we vorig jaar goed gemaaid. De grond is mooi intact gebleven en de plantenrijkdom is toegenomen.”

Ook fijn voor weidevogels

Boswachter Dennis Ofman: “Door het riet te maaien krijgt de bodem meer licht, waardoor andere plantensoorten een kans krijgen. Ook weidevogels als de grutto, kievit en scholekster waarderen ons werk. We maken het landschap open, zodat er geen verstopplaatsen zijn voor roofdieren zoals de vos.”