Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Het zit in onze natuur

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Staatsbosbeheer en houtoogst

De geschiedenis van Staatsbosbeheer is nauw verbonden met ‘houtoogst’. In 1899 is Staatsbosbeheer opgericht om onder meer productiebossen aan te leggen. Er was veel vraag naar hout, bijvoorbeeld voor de mijnbouw. Zo’n 30 jaar later werden landschapsinrichting en natuurbescherming als taken toegevoegd. En met de toename van welvaart en vrije tijd, na de Tweede Wereldoorlog, kwam daar de opdracht bij om de natuurgebieden te beheren voor recreatie.

Nog steeds zijn dit de 3 pijlers van Staatsbosbeheer: Beschermen, beleven en benutten – in die volgorde.

 

Houtoogst vroeger

Vroeger ging houtoogst handmatig met paard en wagen, en had ieder dorp wel een zagerij en timmerman. Bomen kappen was een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse leven en veel mensen waren erbij betrokken. De relatie tussen houtproducten en de herkomst uit de nabije omgeving was heel direct.

Houtoogst nu

Tegenwoordig gebruiken we vaker machines, zijn er minder mensen bij betrokken, en gaat het hout naar grote afnemers. De directe relatie met houtkap is minder zichtbaar. Vandaar dat houtkap tegenwoordig meer maatschappelijke beroering brengt.

Vaak wordt gesuggereerd dat Staatsbosbeheer sinds de verzelfstandiging meer inkomsten wil genereren met houtkap. Niets is echter minder waar. We oogsten al decennia gemiddeld 300.000 m3 per jaar, dat is minder dan er jaarlijks aangroeit. En dat doen we bovendien volgens de strengste internationale norm voor duurzaam bosbeheer: FSC.

Meer bos

Bovendien hebben we in ons ondernemingsplan vastgelegd dat we juist meer bos willen aanplanten als bijdrage aan de landelijke opgaven op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Kasper Broek
Vragen over dit onderwerp? Kasper Broek Verkoper Hollands hout