Vastgoed

Verkoop perceel grasland Wervershoof

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van het perceel grasland in Wervershoof aan de eigenaar(s) van het naastgelegen perceel met daarop een zorgboerderij.

4 mei 2022 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van het perceel grasland kadastraal bekend gemeente Wervershoof, sectie R, nummer 777 ter grootte van 1,5 ha aan de eigenaar(s) van het naastgelegen perceel met daarop een zorgboerderij.

Het te verkopen perceel grasland heeft de bestemming natuur, maar ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. Het perceel heeft op dit moment geen zelfstandige ontsluiting (zie de bijgevoegde afbeelding). Zolang Staatsbosbeheer eigenaar is geweest, is het perceel aan de naastgelegen eigenaar in gebruik gegeven. Dit hield mede verband met de slechte bereikbaarheid voor derden. Staatsbosbeheer is niet in de gelegenheid een redelijke ontsluiting te bieden. Om die reden gaat Staatsbosbeheer ervan uit dat voor aankoop alleen belangstelling bestaat bij de eigenaar(s) van het naastgelegen perceel met daarop een zorgboerderij.

Belangstellenden die niettemin eveneens belangstelling hebben voor aankoop van dit perceel (vrij van gebruik door derden) kunnen dit kenbaar maken door te reageren binnen 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking op Staatsbosbeheer.nl/vastgoed. Na ommekomst van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen. Na ontvangst van eventuele reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure die moet leiden tot de bedoelde overeenkomst en behoudt Staatsbosbeheer zich daaromtrent alle rechten voor. Aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.

Een reactie als hiervoor bedoeld kunt u vóór 25 mei 2022 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z20-9145 en ‘belangstelling perceel Wervershoof R 777’. Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer J. van den Andel via j.andel@staatsbosbeheer.nl