Vastgoed

Verkoop percelen natuurgrond Roden

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van twee percelen natuurgrond in de gemeente Roden. De verkoop vindt plaats in het kader van een beheerruil en onder de voorwaarde dat Staatsbosbeheer een van dezelfde omgeving deel uitmakend perceel in eigendom verkrijgt.

22 juni 2022 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van een perceel natuurgrond. Het te verkopen perceel betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Roden, sectie P, nummer 1138 en 1139, en zijn groot gezamenlijk 2,73.90 hectare.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slecht één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor aankoop en deze gegadigde slechts in positie is om het eigendom van het door Staatsbosbeheer gewenste perceel aan Staatsbosbeheer over te dragen (beheerruil).

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is met de voorgenomen verkoop van betreffende percelen natuurgrond en hiervoor ook in aanmerking wenst te komen kan binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht op Staatsbosbeheer.nl/vastgoed, een reactie indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor verwerving van de percelen Roden, sectie P, nummer 1138 en 1139, niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor koop van dit object in aanmerking te komen.

Een reactie als bedoeld kunt u vóór 13 juli 2022 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z21-7571.