Vastgoed

Koper gezocht voor Informatiecentrum Grevelingen

Staatsbosbeheer verkoopt informatiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam in Ouddorp. Wij zoeken een koper met passende ideeën voor het creëren van een openbare ontmoetingsplek met een maatschappelijke, educatieve en recreatieve invulling. De verkoop van het informatiecentrum verloopt via een openbare aanbestedingsprocedure.

Verkoopprocedure

In de aanbestedingsprocedure vragen wij marktpartijen die het informatiecentrum zouden willen aankopen een plan van aanpak bij ons in te dienen. Informatie over de aanbesteding, inschrijving, plan van aanpak en alle daarbij behorende documenten en voorwaarden vindt u onderaan deze pagina.

Over de locatie

Informatiecentrum Grevelingen ligt aan de Grevelingen op een schitterende locatie in de Zuidwestelijke Delta. Dit gebied, met zijn grote wateren, is voor Nederland ruimtelijk, recreatief, economisch en ecologisch van grote waarde. Hier komen land en water samen, worden natuurgebieden, dorpen, steden en woon-, werk- en havengebieden door het water met elkaar verbonden. De natuurlijke condities vormen de basis voor een veelzijdig en aantrekkelijk vestigingsklimaat. In de Zuidwestelijke Delta zijn natuurlijk kapitaal en economisch kapitaal nauw met elkaar verweven. De Grevelingen is een uniek natuur- en recreatiegebied en is voor Nederland ruimtelijk, economisch en ecologisch van grote waarde. Het gehele binnendijks-buitendijks gelegen zoute meer is aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gebied wordt omarmd door grote havengebieden: de wereldhaven Rotterdam, Moerdijk en de haven van Antwerpen. De Zuidwestelijk Delta is op korte afstand omringd door stedelijke agglomeraties met ca. 6 miljoen inwoners en heeft een achterland met een veelvoud daarvan. De Grevelingen onderscheidt zich (ook internationaal) als beste windsurfspot en door de bijzondere en gevarieerde onderwaternatuur, waardoor sportduikers uit Nederland, België, Duitsland, Noord-Frankrijk en Engeland naar de Grevelingen komen. Het gebied is bij veel mensen populair. Ook voor zeilen/motorboten is het gebied een grote trekpleister.
Staatsbosbeheer zoekt een koper voor informatiecentrum Grevelingen

Het informatiecentrum

Het huidige informatiecentrum was tot 2022 een openbaar publiekscentrum met een attractief karakter en gehuisvest in een kenmerkend gebouw met landmark allure. Het gebouw dat is gerealiseerd in 2015, is gelegen op een unieke plek tussen de Noordzee en het Grevelingenmeer. Het centrum vormt een centrale ontmoetingsplek en kenniscentrum voor mensen die de Grevelingen en de Zuidwestelijke Delta waarderen om zijn unieke eigenschappen en landschap. Een plek ook, waar men informatie kon krijgen over het gebied en de activiteiten in het gebied. Voor de toekomst vinden wij het belangrijk dat het informatiecentrum zijn openbare functie behoudt en het verhaal van de Zuidwestelijke Delta blijft worden verteld aan bezoekers, recreanten en toeristen. Jaarlijks trok het informatiecentrum 50.000 bezoekers.

Plan van aanpak

Heeft u interesse om het pand aan te kopen en ziet u kansen voor de toekomst die passen bij onze ontwikkelkaders? Dan zien wij uw plan van aanpak graag uiterlijk 16 januari 2023 tegemoet. Plannen van aanpak die na die datum worden ingediend, worden uitgesloten van de procedure. De koper van het informatiecentrum zal zelf moeten investeren in het gebruiksklaar maken van de locatie. In het informatiecentrum zijn nutsvoorzieningen als water, elektriciteit en riolering aanwezig. U zorgt ook zelf voor de benodigde vergunningen en/of toestemmingen.

Download aanbestedingsdocumenten

In de aanbestedingsdocumenten leest u alles over de procedure, het plan van aanpak, een kijkdag en de planning.

Nota van inlichtingen

De nota van inlichtingen is onderdeel van het aanbestedingsproces en is, inclusief bijlagen, verstuurd naar de vragenstellers. Bijlagen zijn opvraagbaar bij projectleider Marieke de Gast.

Informatiecentrum Grevelingen ligt op de Brouwersdam in Ouddorp.