Vastgoed

Verkoop perceel grond Dongen

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van een perceel grond aan de Moersedreef in Dongen.

17 juni 2022 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot de verkoop aan de heer Dankers van het perceel kadastraal bekend gemeente Dongen, sectie M, nummer 111 met een grootte van 0.41.25 hectare, bestaande uit een landschapselement gelegen aan de Moersedreef te Dongen.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst. Het door Staatsbosbeheer te verkopen perceel met natuurfunctie en de verplichting tot het vestigen van een kwalitatieve verplichting tot instandstandhouding van deze natuur, liggen geheel omsloten door eigendomspercelen van de heer Dankers.

Op basis van dit criterium dat redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om het perceel kadastraal bekend gemeente Dongen, sectie M, nummer 111 met een grootte van 0.41.25 hectare onderhands te verkopen aan de heer Dankers, aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts de genoemde wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor aankoop van het perceel kadastraal bekend gemeente Dongen, sectie M, nummer 111 met een grootte van 0.41.25 hectare in aanmerking wenst te komen kan een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de aankoop van het kadastrale perceel. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor aankoop van de genoemde percelen in aanmerking te komen.

Een reactie als bedoeld kunt u uiterlijk 8 juli 2022 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z22-2004.