Vastgoed

Erfpacht perceel tuingrond te Austerlitz

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot uitgifte in erfpacht van een perceel tuingrond in de gemeente Zeist.

1 augustus 2022 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot uitgifte in erfpacht van een perceel tuingrond in de gemeente Zeist. Betreffend perceel grond is kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie D, nummer 3145 (groot 0.12.10 hectare).

Het object is reeds sinds 1997 in gebruik bij de erfpachter en huidige bewoner van het aangrenzende perceel. Het recht op voortzetting van duurzaam woongenot is een beginsel dat algemeen onderkend wordt, onder meer in het Nederlands recht.
Op basis van bovenstaande heeft Staatsbosbeheer het voornemen om het perceel onderhands in erfpacht de huidige gebruiker, aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze uitgifte geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slecht één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor uitgifte.

Een belanghebbende die het niet eens is met de voorgenomen uitgifte van het perceel tuingrond kan binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht op Staatsbosbeheer.nl/vastgoed een reactie indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor ingebruikneming van het perceel. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor ingebruikneming van dit object in aanmerking te komen.

Een reactie als bedoeld kunt u vóór 21 augustus 2022 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z21-1335.