Zakendoen met Staatsbosbeheer

Vastgoed

Wonen of ondernemen in de natuur? Dat kan bij Staatsbosbeheer. We hebben af en toe gebouwen of percelen grond te koop. 

Bekijk het aanbod

In de natuurgebieden van Staatsbosbeheer staan verschillende gebouwen, zoals bijvoorbeeld boswachterswoningen, waarvan er soms een vrij komt voor verkoop. We vinden het belangrijk dat deze gebouwen zoveel mogelijk behouden blijven. Daarom gaan we op zoek naar nieuwe gebruikers. Het gebouw wordt verkocht via een makelaar en de ondergrond wordt in erfpacht uitgegeven. Op deze pagina vind je informatie over de gebouwen en percelen grond die we nu aanbieden.

Informatiecentrum Grevelingen

 • Adres: Brouwersdam, Binnenzijde 25, 3253 MN Ouddorp (ZH).
 • Voormalig informatiecentrum met uitkijktoren, winkel, horeca en zaalverhuur.
 • Op basis van erfpacht, canon € 5.803,51 per jaar.
 • Vraagprijs vanaf € 400.000 kosten koper.
 • Nationale aanbesteedprocedure, inschrijven tot 16 januari 2023
 • Meer informatie: staatsbosbeheer.nl/infocentrumgrevelingen

Bosgebied in Broekhuizen

 • Adres: Bosweg, Broekhuizen (Limburg)
 • Huidig gebruik: natuurgrond
 • Perceelgrootte: ca. 7.80.90 ha
 • Meer informatie: biedboek.nl (aanmeldtermijn is verstreken)

Bosgebied en agrarisch perceel in Grubbenvorst

 • Adres: Meelosebaan te Grubbenvorst (Limburg)
 • Huidig gebruik: natuurgrond
 • Perceelgrootte: ca. 39.16.08 ha
 • Meer informatie: biedboek.nl (aanmeldtermijn is verstreken)

Bosgebied in Kessel

 • Adres: buurschap Donk, Kessel (Limburg)
 • Huidig gebruik: natuurgrond
 • Perceelgrootte: ca. 62.92.96 ha
 • Meer informatie: biedboek.nl (aanmeldtermijn is verstreken)

Bekendmakingen

Uit het Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) volgt dat een overheidsinstantie, zoals Staatsbosbeheer, die een overeenkomst wil sluiten voor een aan haar toebehorende onroerende zaak, in beginsel aan alle gegadigden mededingingsruimte moet bieden. Dit hoeft echter niet wanneer bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de overeenkomst. En dan moet de overheidsinstantie het voornemen om te contracteren zonder bieden van mededingingsruimte wel tevoren bekendmaken, met motivering.

Hieronder vindt u bekendmakingen van Staatsbosbeheer van voornemens om zonder mededingingsruimte te contracteren, en de wijze waarop u desgewenst kunt reageren.