Zakendoen met Staatsbosbeheer

Vastgoed

Wonen of ondernemen in de natuur? Dat kan bij Staatsbosbeheer. We hebben af en toe gebouwen of percelen grond te koop. 

Bekijk het aanbod

In de natuurgebieden van Staatsbosbeheer staan verschillende gebouwen, zoals bijvoorbeeld boswachterswoningen, waarvan er soms een vrij komt voor verkoop. We vinden het belangrijk dat deze gebouwen zoveel mogelijk behouden blijven. Daarom gaan we op zoek naar nieuwe gebruikers. Het gebouw wordt verkocht via een makelaar en de ondergrond wordt in erfpacht uitgegeven. Daarnaast verpachten en verkopen we percelen grond. Op deze pagina vind je informatie over de gebouwen en percelen grond die we nu aanbieden.

Kasteel Soelen, Zoelen

 • Adres: Achterstraat 7-9, 4011 EN Zoelen (Gelderland)
 • Kasteel, koetshuizen en poortgebouw
 • Woonoppervlakte ca. 1.385 m2, perceel ca. 1,4 ha.
 • Vraagprijs: vanaf € 2.450.000 k.k.
 • Meer informatie:redres.nl

Homanshof, Anloo

 • Adres: Lunsenhof 20, 9467 PM Anloo (Drenthe)
 • Voormalige keuterboerderij, rijksmonument
 • Laatste jaren in bedrijf als infocentrum Staatsbosbeheer
 • Vraagprijs: € 350.000 k.k.
 • Meer informatie: Lamberink Makelaars & Adviseurs

Recreatiepercelen Sellingen

 • Adres: Beetserweg 58a, 9551 VH Sellingen (Groningen)
 • Recreatieobject Sellingen - perceel 91
  Recreatief perceel van 20.660 mmet receptiegebouw annex bedrijfswoning en mogelijkheid om 20 chalets te plaatsen.
  Meer informatie: saltusbeheer.nl
 • Recreatieobject Sellingen - perceel 88
  Recreatieve ontwikkellocatie van 46.930 mvoor realisatie van 20 recreatiewoningen.
  Meer informatie: saltusbeheer.nl

Bekendmakingen

Uit het Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) volgt dat een overheidsinstantie, zoals Staatsbosbeheer, die een overeenkomst wil sluiten voor een aan haar toebehorende onroerende zaak, in beginsel aan alle gegadigden mededingingsruimte moet bieden. Dit hoeft echter niet wanneer bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de overeenkomst. En dan moet de overheidsinstantie het voornemen om te contracteren zonder bieden van mededingingsruimte wel tevoren bekendmaken, met motivering.

Hieronder vindt u bekendmakingen van Staatsbosbeheer van voornemens om zonder mededingingsruimte te contracteren, en de wijze waarop u desgewenst kunt reageren.