Zakendoen met Staatsbosbeheer

Ondernemer gezocht voor Bleiswijkse Zoom

De Bleiswijkse Zoom in de Rottemeren kan nóg aantrekkelijker worden voor een divers publiek. Daarom zoekt Recreatieschap Rottemeren een of meer creatieve recreatieondernemers voor dit gebied.

Sport, natuurbeleving en gezondheid

Het recreatieschap Rottemeren wil zich met haar recreatiegebied de Rottemeren profileren als bovenregionale aanbieder van recreatie en daarmee onderscheidend zijn ten opzichte van andere, omliggende recreatiegebieden. De thema’s waarmee het gebied zich wil onderscheiden zijn (top)sport, natuurbeleving en gezondheid. Het recreatiegebied Rottemeren is zeer veelzijdig en kan nóg aantrekkelijker worden door meer aandacht voor een meer divers publiek.

Veelzijdig recreatief concept

De locatie in de Bleiswijkse Zoom heeft de potentie om zich verder te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig recreatiegebied. De plek vraagt om een onderscheidende en een veelzijdig recreatief concept: een mix van recreatie, cultuur en een programma voor alle seizoenen. Wij denken o.a. aan dagrecreatie, kinderboerderij, zorg, culturele evenementen en (maatschappelijke)activiteiten met passende horeca.

Aanbestedingsprocedure

Voor de uitgifte van deze locatie start Staatsbosbeheer in opdracht van het recreatieschap Rottemeren deze week een nationaal openbare aanbestedingsprocedure voor een af te sluiten erfpacht- en ontwikkelovereenkomst voor deze locatie. In deze aanbestedingsprocedure nodigen wij marktpartijen uit om een plan in te dienen voor deze ontwikkeling. Informatie over deze aanbesteding en alle daarbij behorende documenten en voorwaarden vindt u onderaan deze pagina.

Plan van aanpak

Bent u de vernieuwer die hier kansen ziet? Dan zien wij uw plan van aanpak graag uiterlijk 26 september 2022 tegemoet. Plannen van aanpak die na die datum worden ingediend, worden pas beoordeeld als er op 26 september geen geschikte partijen gevonden zijn. De ondernemer die aan de slag gaat in de Bleiswijkse Zoom zal zelf moeten investeren in het gebruiksklaar maken van de locatie. Op het terrein zijn nutsvoorzieningen als water, elektriciteit en riolering aanwezig. U zorgt ook zelf voor de benodigde vergunningen.