Zakendoen met Staatsbosbeheer

Ondernemer gezocht voor Bernisse

Het Bernissegebied kan nóg aantrekkelijker worden voor een divers publiek. Daarom zoekt Recreatieschap Voorne-Putten een of meer creatieve recreatieondernemers voor Oud Hoenderhoek (Geervliet). Die plek vraagt om een onderscheidende horecagelegenheid, maar biedt ook kansen voor een veelzijdig concept: een mix van recreatie, cultuur en een programma voor alle seizoenen. Wij denken aan horeca, dagrecreatie, kleinschalige verblijfsrecreatie, culturele evenementen en activiteiten.

Plan van aanpak

Bent u de vernieuwer die hier kansen ziet? Dan zien wij uw plan van aanpak graag uiterlijk 2 mei 2022 tegemoet. Plannen van aanpak die na die datum worden ingediend, worden pas beoordeeld als op 2 mei geen geschikte partijen gevonden zijn.

De ondernemer die aan de slag gaat in Oud Hoenderhoek zal zelf moeten investeren in het gebruiksklaar maken van de locatie. Op het terrein zijn nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en riolering aanwezig. U zorgt ook zelf voor de benodigde vergunningen.


Meer informatie

Hier kunt u de aanbestedingsdocumenten downloaden. In deze documenten leest u alles over de procedure en planning.