Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Jaar van het Cultureel Erfgoed

Een jaar lang extra aandacht voor de belangrijke rol die erfgoed speelt in het cultureel diverse Europa. Met allerlei activiteiten en evenementen om ons erfgoed te beleven of opnieuw te ontdekken.

Weerribben

Staatsbosbeheer neemt deel aan het Europees erfgoedjaar en nodigt iedereen uit om het cultureel erfgoed dat we beheren, te beleven of opnieuw te ontdekken. Zoals bijvoorbeeld de waterrijke Weerribben met zijn molens in Nationaal Park Weerribben-Wieden bij Ossenzijl. Een landschap dat door mensenhanden is ontstaan.

Landschap door de mens gemaakt

Nationaal Park Weerribben-Wieden is een van de grootste laagveenmoerassen in Noordwest Europa. De prachtige patronen in dit waterrijke gebied zijn ontstaan door de mens. Eeuwenlang is hier geploeterd om te overleven en een bestaan op te bouwen: het gebied werd verveend, er werd turf gewonnen en riet gesneden. Dat laatste gebeurt nog steeds.

Successie: van water naar bos

In de Weerribben vind je alle stadia van de successie van veengebieden: van open water naar rietland, naar trilvenen en uiteindelijk moerasbos. Met altijd de eeuwenoude ontginningen als basis. Het landschap dat uiteindelijk is ontstaan, is niet alleen aantrekkelijk voor mensen. Ook dieren als de otter en vuurvlinder voelen zich hier thuis.

Leven met water

Wonen en werken in een laagveenmoeras betekent leven met water. Naast grote waterplassen bestaat het gebied uit een wirwar van kleine natte landjes en smalle waterloopjes. Overal staan molentjes om het waterpeil te beheren. Vroeger waren dat vooral de houten spinnenkopmolens, maar die zijn er bijna niet meer. Inmiddels staan er vooral kleine, moderne windmolens van metaal. Door het afwateren met deze molentjes zijn de kleine stukken land nog net begaanbaar voor maaien en hooien, en soms zelfs om er vee te laten grazen.

Tips van de boswachter

  • Fietsroute de Molenroute leidt je door de Weerribben. Start bij Buitencentrum Weerribben waar je ook de informatie en route mee krijgt.
  • Geregeld vinden hier onder begeleiding vaarexcursies plaats.