Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Het zit in onze natuur

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Wob-procedure

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid over bestuurlijke aangelegenheden. Staatsbosbeheer deelt op allerlei manieren informatie over het beleid van de organisatie en de uitvoering daarvan. Dat doen we o.a. via Staatsbosbeheer.nl, boswachtersblogs, e.d. Als u meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.

Als u meer informatie wilt, kunt u een verzoek indienen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De informatie die u wilt ontvangen moet wel ergens vastgelegd zijn. De Wob is daarom niet geschikt voor het beantwoorden van vragen. Als u een vraag heeft, kunt u die per e-mail aan ons richten.

Hoe dient u een Wob-verzoek bij Staatsbosbeheer in?

U kunt het Wob-verzoek op twee manieren indienen:

  • Schriftelijk: richt uw Wob-verzoek per brief aan Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort.
  • Digitaal: stuur uw Wob-verzoek per e-mail naar info@staatsbosbeheer.nl en vermeld in het onderwerp dat het gaat om een Wob-verzoek.

Let op! Er staan geen andere wegen open om een Wob-verzoek in te dienen.

Voorwaarden aan een Wob-verzoek

  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt.
  • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan dus gaan om documenten, geluidsbanden, foto's of video's.
  • Het gaat om informatie die in bezit is van Staatsbosbeheer.
  • Het gaat om informatie over het beleid van Staatsbosbeheer. Of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid

Wat gebeurt er met uw Wob-verzoek?

Staatsbosbeheer neemt uw Wob-verzoek in behandeling en u ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin informatie over de verdere procedure. De wettelijke termijn voor de afhandeling van Wob-verzoeken is in beginsel vier weken. In sommige gevallen kan Staatsbosbeheer deze termijn echter verlengen. Als Staatsbosbeheer de door u gevraagde informatie openbaar maakt dan is die ook toegankelijk voor anderen, bijvoorbeeld via onze website.

Meer informatie