Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Vastgoed

Er is veel vraag naar woningen en bedrijfspanden in de natuur. Staatsbosbeheer heeft af en toe vastgoed te koop of te huur.

Contact

Tiny houses

Staatsbosbeheer krijgt regelmatig vragen over locaties voor tiny houses. Hier vind je informatie over wat tiny houses zijn, wanneer je hierover Staatsbosbeheer kunt benaderen en hoe we eventueel kunnen samenwerken.

Wat zijn tiny houses?

Tiny houses zijn kleine woningen van maximaal 50 m2 die mikken op een zo klein mogelijke ecologische footprint. Staatsbosbeheer werkt met andere organisaties samen in het Testlab Nieuw bos en tiny houses. Er staan nog geen tiny houses op grond van Staatsbosbeheer - afgezien van een klein aantal voor de recreatieve markt - maar we staan open voor kansrijke initiatieven. Voor een tiny house heb je een plek nodig waar je het mag neerzetten of bouwen. Dat betekent dat je zelf grond in eigendom moet hebben of dat de eigenaar van de grond bereid is jou op zijn grond te laten wonen. Verder is een omgevingsvergunning nodig die je aan kunt vragen bij de gemeente.

Waar is plek voor tiny houses?

De terreinen die Staatsbosbeheer in eigendom en/of beheer heeft (zie kaart.staatsbosbeheer.nl) hebben (vrijwel) nooit een woonbestemming. Percelen die deel uitmaken van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) komen niet in aanmerking. Op deze webpagina van Bij12.nl (kies beheertypekaart vastgesteld) kun je vinden of het perceel is opgenomen in het NNN. Als je een perceel hebt gevonden buiten de NNN, dan is er een kans dat zowel Staatsbosbeheer als de gemeente willen meewerken.

Staatsbosbeheer sluit alleen contracten voor tiny houses met collectieven: groepen van mensen die samen in minimaal 5 tiny houses willen wonen, verenigd in een rechtspersoon. Daarnaast moet de gemeente bereid zijn een vergunning te verlenen. Om serieuze, kansrijke initiatieven te kunnen beoordelen, stelt Staatsbosbeheer als voorwaarde dat je namens een groep van minimaal 5 geïnteresseerden spreekt óf dat je van de betreffende gemeente al hebt vernomen dat zij welwillend staat ten opzichte van jouw (individuele) initiatief.

Contact met Staatsbosbeheer

Neem contact op met Staatsbosbeheer als
1. je weet waar je wilt wonen én
2. de locatie ligt niet in het NNN én
3. de betreffende gemeente heeft aangegeven dat ze het niet per definitie uitsluiten of je spreekt namens een groep die samen in minimaal 5 tiny houses willen wonen.
Stuur dan een e-mail met een beschrijving van je project aan j.peijs@staatsbosbeheer.nl. Vermeld duidelijk:
a) om welk perceel het gaat (kaartje met kadastrale aanduiding toevoegen);
b) met welke gemeenteambtenaar je gesproken hebt over jouw plannen of in welk beleidsdocument van de gemeente staat dat ze willen meewerken aan tiny houses.
Staatsbosbeheer beoordeelt of het plan verenigbaar is met onze doelen voor het betreffende perceel en neemt contact op. 

Worden we buren?

Naast wonen op grond van Staatsbosbeheer is het ook mogelijk dat je verwacht onze buur te worden met jouw project. Ook in dat geval maken we graag kennis. Misschien wil je verkennen of wij de grond kunnen kopen en/of beheren, wil je overleg over de inrichting of zie je andere mogelijkheden voor samenwerking. Stuur een e-mail aan j.peijs@staatsbosbeheer.nl als de gemeente heeft aangegeven te willen meewerken. 

Meer informatie

jan pieter peijs
Vragen over dit onderwerp? Jan-Pieter Peijs Senior medewerker Business Development