Energie

Staatsbosbeheer is partner in het Energieakkoord dat het kabinet in 2013 met ruim 40 organisaties sloot. Met windprojecten, zonne-energie en het leveren van biomassa zetten we ons in om de doelstellingen van het akkoord te bereiken.

Duurzame alternatieven

Fossiele brandstoffen zijn eindig. De uitstoot van broeikasgassen heeft een nadelig effect op het klimaat. Wij zijn ons ervan bewust dat een duurzame economie en maatschappij harder nodig zijn dan ooit. Daarom werken we samen met bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen aan de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie.

Windenergie

Bij Staatsbosbeheer bouwen of beheren we geen windparken, maar we geven grond in gebruik om windturbines te plaatsen. Uiteraard gebeurt dit uitsluitend op plaatsen waar de natuur en de omgeving het toestaan. Onderzoek naar gevolgen voor de natuur is een vast onderdeel van onze planvorming. Maatschappelijk draagvlak is een belangrijk criterium. De opbrengst gebruiken we voor het beheren van natuurgebieden en het realiseren van recreatievoorzieningen.

Lees meer:

jan pieter peijs
Vragen over dit onderwerp? Jan-Pieter Peijs
Senior medewerker Business Development
j.peijs@staatsbosbeheer.nl

Houtige biomassa voor energie

Bij het beheer van onze terreinen komt er jaarlijks heel veel schone houtige biomassa vrij voor herverwerking. Dit materiaal gebruiken we bij voorkeur als grondstof voor andere producten. Hout en houtsnippers die niet geschikt zijn voor verwerking in producten, leveren we als biomassa aan bedrijven voor het opwekken van duurzame warmte. Bijvoorbeeld in de vorm van chips.

Henk Wanningen
Vragen over dit onderwerp? Henk Wanningen
Hoofd productgroep biomassa
h.wanningen@staatsbosbeheer.nl

Zonne-energie

Bij Staatsbosbeheer werken we hard aan het opwekken van duurzame energie. We plaatsen zonnepanelen bij onze bezoekerscentra, beheerkantoren, schuren, vakantiewoningen en huurwoningen. In november 2017 zijn 52 panden voorzien van een zonne-energie installatie.

We bekijken ook welke locaties geschikt zijn voor grootschalige opwekking van zonne-energie, zoals bijvoorbeeld op grasland, akkers, op water of boven parkeerplaatsen. Op die locaties wekken we niet zelf stroom op, maar geven we de ruimte in gebruik aan marktpartijen die daar voor eigen rekening en risico een installatie exploiteren. We staan open voor tips over geschikte locaties en komen graag in contact met partijen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling en exploitatie van een installatie op ons areaal.

jan pieter peijs
Vragen over dit onderwerp? Jan-Pieter Peijs
Senior medewerker Business Development
j.peijs@staatsbosbeheer.nl

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten