Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Ondernemer gezocht

Staatsbosbeheer zoekt regelmatig ondernemers die kansen zien voor onze gebieden of gebouwen. Hier ziet u plannen waarvoor wij een partner zoeken.

Contact

Recreatieondernemer gezocht voor Rottemeren

Voor het perceel Zuideinde 14 in de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas is Recreatieschap Rottemeren op zoek naar één of meer creatieve recreatieondernemers die kansen zien om op deze mooie plek een nieuw initiatief te starten. Hierbij denken we aan dagrecreatie, verblijfsrecreatie of een maatschappelijke functie. Op die manier kunnen we dit perceel en het achterliggende recreatiegebied Eendragtspolder verder ontwikkelen en nog aantrekkelijker maken voor het publiek. Spreekt de locatie u aan of heeft u al een idee voor een onderneming? Leg uw plan vertrouwelijk aan ons voor.

Over Zuideinde 14

Op het 1,2 ha grote perceel aan Zuideinde 14 in Zevenhuizen (ZH) was tot in 2008 een agrarisch bedrijf gevestigd. Op het terrein bevindt zich nog ca. 2.300 m2 aan verouderde opstallen (een bedrijfswoning en agrarische bedrijfsbebouwing). Aan de achterzijde grenst het perceel direct aan het weidse recreatiegebied Eendragtspolder, met daarin o.a. de internationale Willem-Alexanderbaan. De entree van de Eendragtspolder loopt direct aan de noordzijde langs het perceel, is goed ontsloten en ligt in de directe nabijheid van de dorpskern van Zevenhuizen en de snelwegen A12 en A20. Recreatiegebieden zoals de Zevenhuizerplas en het Nessestrand liggen op loop- en fietsafstand.

Over Recreatieschap Rottemeren

Recreatieschap Rottemeren is een samenwerkingsverband van de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas. Zij behartigen de belangen van de openluchtrecreatie en van natuurbescherming. Deelgebieden zijn het Hoge Bergse Bos, het Lage Bergse Bos, Bleiswijkse Zoom, Bleiswijkse Fles, Nessebos, Eendragtspolder, Zevenhuizerplas en Zevenhuizer Zoom. Het recreatieschap is eigenaar van en verantwoordelijk voor het beheer van deze gebieden. Het schapsbestuur voert de regie en Staatsbosbeheer het beheer.

Rottemeren heeft aantrekkelijke recreatieve trekpleisters en jaarlijks zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Bewoners van omliggende wijken komen er wandelen, fietsen, sporten en buiten zijn. En het gebied draagt bij aan een gezond leefklimaat en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de stedelijke regio. De Rotte is uniek door zijn lange geschiedenis en bepaalt mede het karakter van het landschap. De locatie ligt op het punt waar de open groene polders van Rottemeren en Zuidplaspolder elkaar ontmoeten en die openheid blijft.

Ruimte voor initiatieven

Het perceel Zuideinde 14 biedt uitstekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van een recreatieve voorziening. Het recreatieschap denkt hierbij aan dag- of verblijfsrecreatie. Een sociaal-maatschappelijke functie is ook mogelijk. Door sloop van (een deel) van de opstallen kan ruimte ontstaan voor nieuwbouw. We zoeken ondernemers met een plan dat past bij de sfeer en het karakter van het gebied. Een plan dat onderscheidend is en inspeelt op een behoefte in de regio.

Goed om alvast te weten

De ondernemer of organisatie die aan de slag gaat op Zuideinde 14 zal zelf moeten investeren in het gebruiksklaar maken van bestaande gebouwen of sloop en/of nieuwbouw. De stal en loods bevatten asbest en moeten gesaneerd worden. Op het terrein zijn nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en gas aanwezig. De woning in de boerderij was de afgelopen jaren met het oog op vastgoedbescherming (anti-kraak) bewoond, maar de functie wonen is in de toekomst op deze locatie niet mogelijk. Dit past niet binnen het ruimtelijk kader dat provincie en de gemeente voor dit perceel hebben vastgesteld. Een bedrijfswoning is wel mogelijk.

Dit vragen we van de ondernemer

 • ondernemerservaring;
 • ervaring met de voorgestelde activiteit;
 • vertaling van een idee naar een bedrijfsplan;
 • voldoende financiële middelen om te kunnen investeren.

Passende intiatieven

We vinden een initiatief ‘passend’ als het:

 • in overeenstemming is met de doelstellingen van recreatieschap Rottemeren;
 • in overeenstemming is met het karakter en de uitstraling van het Zuideinde en de Eendragtspolder;
 • aansluit bij het ontwikkelkader Rottemeren;
 • een duurzame economische exploitatie aannemelijk is;
 • de bebouwing (architectuur) past in het cultuurhistorische lint;
 • er sprake is van een zorgvuldige overgang van perceel naar landschap;
 • bestaande cultuurwaarden worden gerespecteerd en versterkt;
 • parkeren op eigen terrein wordt opgelost;
 • bod dat kandidaat doet voor de overname van de aanwezige opstallen in huidige staat marktconform is;
 • bedrag dat kandidaat als jaarlijkse vergoeding betaalt voor het grondgebruik marktconform is (uitgaand van een recht van erfpacht met een erfpachtafhankelijk recht van opstal).

In de brochure leest u meer over de doelgroepen, selectiecriteria en procedure.

Achtergrondinformatie

Bezichtiging

In overleg met leegstandbeheerder HOD organiseren wij 2 kijkmiddagen. U bent van harte welkom op:

 • Donderdag 20 februari 2020 van 13.00 tot 17.00u
 • Dinsdag 3 maart 2020 van 13.00 tot 17.00u

Graag ontvangen wij vooraf per mail uw voorkeur voor datum en tijd. Aanmelden kan bij j.vandemerwe@staatsbosbeheer.nl.

Contact

Vragen over de mogelijkheden voor ondernemers in Rottemeren? Neem dan contact op met projectleider Marieke de Gast, m.degast@staatsbosbeheer.nl of rentmeester Jeroen van de Merwe, j.vandemerwe@staatsbosbeheer.nl.

Vragen over dit onderwerp? Marieke de Gast Projectleider