Zakendoen

Ondernemen in de mooiste natuur van Nederland? Staatsbosbeheer staat open voor samenwerking met ondernemers.

Ondernemers gezocht voor Horsterwold

Voor het uitgestrekte natuurgebied Horsterwold nabij het dorp Zeewolde is Staatsbosbeheer op zoek naar creatieve ondernemers die kansen zien om op deze mooie plek een nieuw initiatief te starten. Op die manier kunnen we het Horsterwold verder ontwikkelen en nog aantrekkelijker maken voor het publiek. Spreekt de locatie u aan of heeft u al een idee voor een onderneming? Leg uw plan aan ons voor. 

Horsterwold

Het Horsterwold is met 3.700 hectare het grootste aaneengesloten loofbos van Europa. Reeën, damherten, vossen en bevers komen in grote aantallen voor. Het gebied is recreatief goed ontsloten door wandel-, fiets- en ruiterpaden. Een deel is ook voor de recreatievaart bereikbaar. In het hart van het Horsterwold ligt de Stille Kern, een ruige struinwildernis en oase van rust voor de natuurliefhebber.

Kansen voor ondernemers

Waarom is deze locatie aantrekkelijk voor een onderneming?

 • er bevindt zich een knooppunt van ruiter- en fietspaden en watergangen;
 • er is een camping;
 • er zijn kavels die grenzen aan een groot hondenlosloopgebied;
 • er komt een directe vaarverbinding tussen Zeewolde en de randmeren;
 • het Horsterwold is door drie autowegen ontsloten: de Gooiseweg, de N705 en de N301.

Procedure

We nodigen ondernemers uit om hun plan kort en bondig te beschrijven op enkele A4-tjes, voorzien van een kleine schets. We willen iets weten over de (bedrijfs)activiteiten, de inrichting van het terrein, de benodigde gebouwen, ontsluiting, parkeren, etc. Leg dit plan aan ons voor.
Als wij denken dat het initiatief kansrijk en passend is, en van toegevoegde waarde is voor de bezoekers van het Horsterwold, dan vragen we u een bedrijfsplan op te stellen inclusief een marktanalyse. Zijn er meerdere gegadigden voor één kavel, dan komt er een selectieprocedure.
Maar neem vooral contact met ons op, voordat u aan de slag gaat.
Voor informatie over het bestemmingsplan, de wijzigingsbevoegdheden en overige beleidslijnen, verordeningen en regels verwijzen wij u door naar de gemeente Zeewolde.

Wat vragen we van de ondernemer?

 • ondernemerservaring;
 • ervaring met de voorgestelde activiteit;
 • draagt zelf zorg voor een marktanalyse;
 • weet het idee te vatten in een bedrijfsplan;
 • beschikt over de financiële middelen om te kunnen investeren.

Passend initiatief

Een initiatief vinden we passend als:

 • het in overeenstemming is met de doelstellingen van Staatsbosbeheer;
 • het in overeenstemming is met het karakter en de uitstraling van het Horsterwold (d.w.z.
  rust, groen, natuurbeleving);
 • er een onderlinge samenhang is tussen de nieuwe en bestaande functie(s) in het gebied;
 • een duurzame economische exploitatie aannemelijk is.

Achtergrondinformatie

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met boswachter Hans Breeveld, h.breeveld@staatsbosbeheer.nl, T 06-54957395

 

Boswachter Hans Breeveld
Vragen over dit onderwerp? Hans Breeveld
Boswachter
h.breeveld@staatsbosbeheer.nl
06-54957395

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten