Zakendoen

Ondernemen in de mooiste natuur van Nederland? Staatsbosbeheer staat open voor samenwerking met ondernemers.

Sociaal-maatschappelijke invulling Bosruiterweg 33 Zeewolde

Staatsbosbeheer heeft de ambitie om in het kader van het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland een sociale en maatschappelijke invulling te geven aan de locatie Bosruiterweg 33 te Zeewolde. Daarbij willen we ruimte bieden aan één of meer van de volgende doelgroepen:
• Werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
• Begeleid wonen en dagactiviteiten in een veilige omgeving
• Reclassering, met name taakgestraften.
Het laatst genoemde doel wordt ingevuld, de overige doelen staan nog open.

Uitvoering van werkzaamheden

Staatsbosbeheer biedt onderdelen van de locatie te huur aan. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid voor werkzaamheden die uitgevoerd moeten of kunnen worden in het gebouw, in de omliggende boswachterij of andere natuurgebieden in Flevoland. Voorbeelden van werkzaamheden zijn:
• Arbeidsintensief groenonderhoud, zoals hagen knippen en wilgen knotten
• Soortgericht beheer, zoals het opbouwen en omzetten van broeihopen, maken en ophangen van nest- en vleermuiskasten
• Maken van recreatieve voorzieningen met hout uit eigen boswachterij, zoals bankjes en picknicksets
• Extra onderhoud op locaties die veel door recreanten gebruikt worden: extra maaiwerk, vuil rapen
• Werkzaamheden in moestuin, in de werkplaats en op het erf.

Staatsbosbeheer is op zoek naar partners, die invulling kunnen geven aan deze doelen en werkzaamheden.

Interesse?

Organisaties die geïnteresseerd zijn, kunnen verzoeken om de uitvraag, waarin de procedure en onze randvoorwaarden voor inschrijving vermeld staan, inclusief gegevens over de locatie. Deze informatie kan opgevraagd worden bij projectleider Jetze Kamerling via j.kamerling@staatsbosbeheer.nl of 06-21994083.

Procedure

Vragen kunnen gesteld worden tot 12 januari 2018, inschrijving staat open tot 16 februari 2018.

Op basis van de gestelde vragen besluit Staatsbosbeheer of met de gegadigden eerst verkennende gespreksronden plaatsvinden, of dat de procedure van de uitvraag wordt voortgezet. Als er verkennende gesprekken plaatsvinden, wordt de procedure opgeschort, tot elke bekende gegadigde te kennen geeft, dat er voldoende informatie is om al dan niet in te schrijven. Opschorting wordt op deze website bekend gemaakt.

Offertes die na het uiterste moment van indienen worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het risico van niet-bezorging of vertraging in de bezorging komt voor rekening van de Inschrijver.

Jetze Kamerling
Vragen over dit onderwerp? Jetze Kamerling
Projectleider
j.kamerling@staatsbosbeheer.nl
06-21994083

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten