Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Woonwijk Krommenie

Woningbouw in verbinding met groen. AM en Staatsbosbeheer laten in Krommenie zien dat het kan.

Contact

Groen vanaf de voordeur

Natuur die verbonden is met de stad. Die zelfs onderdeel uitmaakt van de stad. Zodat er een gezonde, klimaatbestendige leefomgeving ontstaat. Dat is de Staatsbosbeheer-visie ‘Groene Metropool’. Gebiedsontwikkelaar AM heeft dit concept samen met Staatsbosbeheer succesvol vertaald naar de praktijk en won daarmee de aanbesteding voor de bouw van een nieuwe woonwijk in Krommenie. Een uitgekiend water- en groenplan verbindt straks de voordeur van bewoners met zowel het dorp als het aangrenzende Staatsbosbeheer-natuurgebied.

Natuur én stad

Natuur versus stad, het lijkt een logische tegenstelling. Maar niets is minder waar: die twee blijken prima samen te gaan. Sterker nog, stad en groen is een gouden combinatie voor een aantrekkelijke én klimaatbestendige leefomgeving. "Bij AM willen we aangename en duurzame leefomgevingen ontwikkelen. Daar hoort natuur absoluut bij," vertelt Steven Hupkens, projectontwikkelaar bij AM. "En dat sluit naadloos aan op de Groene Metropool-visie van Staatsbosbeheer."

Groene Metropool

Met die visie zet Staatsbosbeheer zich in voor een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van de (stedelijke) leefomgeving. "Bijna een kwart van Staatsbosbeheer-areaal ligt in een stedelijke omgeving," legt Robert Graat, secretaris Programma Groene Metropool bij Staatsbosbeheer, uit. "Dus het is niet meer dan logisch dat we voor een duurzame invulling en beheer van deze gebieden zoeken naar verbinding met de stad. En zeker als je ook kijkt naar de bouwopgaven en het klimaatveranderingsvraagstuk waar Nederland mee te maken heeft. Een groen-blauw netwerk dat stad en omliggende natuur met elkaar verbindt levert niet alleen een gezonde, aangename woon- en werkomgeving op, maar helpt ook om de stad weerbaar te maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan hittestress en wateroverlast." Door natuur als deel van de stad te beschouwen en groene ruimtes te verbinden, kan de stad ook serieus bijdragen aan meer biodiversiteit.

Eilanden van Hain

Tot zover de theorie van Groene Metropool. De praktijk kreeg vorm toen AM inschreef op de aanbesteding voor een nieuw te bouwen wijk voor circa 235 woningen in Krommenie. "We kenden Staatsbosbeheer al van de Groene Metropool gedachte, en het plangebied voor de wijk grenst aan waterrijke natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Dus het lag voor de hand dat we samen zouden optrekken," legt Steven uit. "Samen met Staatsbosbeheer hebben we gekeken hoe we met water de verbinding konden maken tussen dorp, wijk en groene omgeving. Zo adviseerde Staatsbosbeheer bijvoorbeeld om het oorspronkelijke ontwerp van de waterstructuur een slag te draaien. Dat gaf de mogelijkheid om de waterloop en -opvang optimaal in te zetten."

We hebben gekeken hoe we met water de verbinding konden maken tussen dorp, wijk en groene omgeving.
Steven Hupkens, projectontwikkelaar bij AM

Meerwaarde

Zo ontstond het winnende ontwerp voor een waterrijke wijk in de karakteristieke Zaanse-polderstijl. Als verbinding tussen het dorp, en het omringende natuurgebied, en aansluitend op een bestaande recreatieve route richting de Stelling van Amsterdam. "De samenwerking met Staatsbosbeheer bleek van grote meerwaarde voor de gemeente om ons ontwerp te kiezen," vertelt Steven. "En voor de kopers zit er ook winst bij: hun perceel krijgt meer waarde door de samenwerking, want hun leefomgeving wordt groter, ruimer en groener dankzij de aansluiting op de Staatsbosbeheerpercelen." En niet onbelangrijk; de wijk is voorbereid op extreme wateroverlast en droogte die we vanuit het perspectief van klimaatverandering mogen verwachten.

Beheer goed geregeld

"Het plan van AM voorziet ook in investeringen in de ecologische en recreatieve inrichting van de percelen van Staatsbosbeheer, die straks de schakel vormen tussen de groenstructuur in de wijk en de aangrenzende polder," vult Robert aan. "Afspraken hierover hebben we opgenomen in een intentieverklaring. Daarin is ook geregeld dat de meerkosten van het beheer van de Staatsbosbeheergronden uit de exploitatie van de woonwijk worden afgekocht."

Deze woonwijk is een mooie showcase voor duurzame gebiedsinrichting.
Robert Graat, secretaris Programma GM bij Staatsbosbeheer

Kennis en ervaring verzilverd

Een absolute win-winsituatie, noemen Steven en Robert de samenwerking. "Heel mooi om te zien dat we de bundeling van kennis en ervaring op deze manier kunnen verzilveren," zegt Robert. "Met een overall macro-blik, én de ecologische micro-kennis van het plangebied kon Staatsbosbeheer ecologische en recreatieve kwaliteit toevoegen aan de wijk," vult Steven aan. "En daarmee hebben we zowel voor Staatsbosbeheer als voor AM een mooie showcase opgeleverd voor duurzame gebiedsinrichting," besluit Robert.

Woonwijk Krommenie
2018:

Winnend ontwerp Eilanden van Hain

2021: Verkoop eerste woningen
Locatie: Krommenie
Opdracht:

Duurzaam ontwerp voor 235 duurzame woningen in Krommenie, in verbinding met aangrenzende natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Opdrachtgever:           

Gemeente Zaanstad

Samenwerking:

Gebiedsontwikkelaar AM
Steven Hupkens 
E: info@eilandenvanhain.nl
T: 030-6097283

Contact Staatsbosbeheer:

Robert Graat
E r.graat@staatsbosbeheer.nl
T 06-51289612
W Staatsbosbeheer.nl/GroeneMetropool 

Website:

www.eilandenvanhain.nl