Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Promen

Cliënten van Promen zorgen ervoor dat 't Weegje, Gouwebos en Goudse Hout er opgeruimd bij liggen.

Contact

Participeren in het Groene Hart

Dankzij mensen met de indicatie Nieuw Beschut en hun werkgever Promen liggen recreatiegebieden ’t Weegje, Gouwebos en Goudse Hout er opgeruimd bij.

De meest kwetsbare groep in het participatieproces krijgt dankzij Promen en Staatsbosbeheer de kans om mee te doen in de maatschappij. Met nuttig werk in het groen.

Nieuwe doelgroep

Via Promen werken al jaren medewerkers met een arbeidsbeperking in diverse recreatiegebieden van Staatsbosbeheer in het Groene Hart . Met succes. Sinds voorjaar 2018 is er ook een groep aan de slag met de indicatie Nieuw Beschut vanuit de Participatiewet. Kerntaken van deze stille krachten: het opruimen van zwerfvuil en het vakkundig legen van de vele prullenbakken. Het werken met deze doelgroep in het groen is nieuw, zowel voor Staatsbosbeheer als voor Promen.

Buiten gebeurt het

Bart van de Water, bedrijfsmanager Groen & Schoon bij Promen: "Nieuw Beschut is de zwakste en meest kwetsbare groep in het participatieproces. Werken met deze deelnemers vraagt extra aandacht en intensieve begeleiding; een goede voorman is daarom belangrijk. We hadden geen ervaring met buitenwerk door deze specifieke doelgroep. Maar buiten gebeurt het, niet binnen. Buiten zijn er wel meer prikkels en is er dus ook meer uitdaging."

's Morgens kijken we hoe iedereen in z’n vel zit en wat haalbaar is.
Cees Kool, boswachter Beheer

Haalbare kaart

"In deze groep heeft niet iedereen een eigen rol en taak, zoals dat normaal gesproken bij groepen werkt", licht Cees Kool, boswachter Beheer bij Staatsbosbeheer toe. "Hier wordt ’s ochtends gezamenlijk besproken wat de groep gaat doen. Gekeken wordt hoe iedereen in z’n vel zit en wat haalbaar is. ’s Middags tijdens de afsluiting bespreken we samen hoe de dag is verlopen. Het is een uitdaging om voor deze deelnemers passend werk buiten te vinden."

Rustige omgeving

Vijf mensen met deze indicatie zijn nu 1 tot 2 dagen per week actief in de recreatiegebieden ’t Weegje en het Gouwebos. Promen en Staatsbosbeheer kozen voor deze gebieden omdat recreanten ze minder intensief gebruiken. Het werk vindt verder vooral in de ochtend plaats. Zo worden onverwachte ontmoetingen tussen recreanten en de deelnemers voorkomen. Mari Kool, boswachter Projecten: "Ik maak wel eens een praatje met de jongens om te kijken hoe het werk buiten bevalt. Dat gaat echter niet gemakkelijk; de communicatie met deze groep is zeer beperkt."

Koffie en soep

De beheerders zijn blij met het geleverde werk. De medewerkers houden de gebieden netjes en schoon en zetten zo de puntjes op de i. Mari: "De uitvoering van het werk gebeurt gewoon goed. Ook de eigenaar van de horecavoorziening in een van deze gebieden ziet dat. Ze krijgen regelmatig een kopje koffie of soep aangeboden als ze aan het werk zijn. Dat is toch een blijk van waardering, die voor de deelnemers heel belangrijk is. Het controleren van het werk kost ons niet veel tijd, dankzij de goede voorman van Promen."

Staatsbosbeheer biedt een omgeving waar deelnemers zich mogelijk verder kunnen ontwikkelen.
Bart van de Water, bedrijfsmanager Groen & Schoon bij Promen

Ontwikkeling

De deelnemers komen trouw en er is weinig uitval door bijvoorbeeld ziekte. "Daaruit concluderen we dat het werken in de buitenlucht bevalt," zegt Bart. De ontwikkeling van deze groep deelnemers blijft echter nog achter. Komt die er niet, dan zijn er mogelijkheden voor werk binnen of in de dagbesteding. Bart: "Ons doel is om te kijken wat iemand kan bereiken in de maatschappij. Of we er per individu uit hebben gehaald wat erin zit. Dat is ook de opdracht die wij krijgen van de betrokken gemeenten. We zochten een omgeving waar deelnemers zich verder kunnen ontwikkelen; ik ben blij dat we deze mogelijkheid hebben. Staatsbosbeheer heeft de gebieden, wij de mensen."

Contact 

Willem Sytsma, senior adviseur zorg en participatie arbeidsmarkt 
E w.sytsma@staatsbosbeheer.nl
T 06-54957399

Cees Kool, boswachter beheer
E c.kool@staatsbosbeheer.nl
T 06-55327823