Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Leerwerkplaats Maashorst

Samen met IBN en Hub Noord-Holland helpt Staatsbosbeheer jongeren uit het speciaal onderwijs aan werkervaring.

Contact

Ervaringen in het groen

Leerwerkplaats Maashorst helpt jongeren uit het speciaal onderwijs aan werk- en succeservaringen. Samen met partners IBN en Hub Noord-Brabant biedt Staatsbosbeheer hen een rustige werkomgeving in het groen.

Trots op hun werk

Drie a vier dagen per week komen bovenbouwleerlingen uit het speciaal onderwijs in Leerwerkplaats Maashorst snoeien, zagen, netskastjes en hekken bouwen. En vooral: werken aan hun werknemersvaardigheden. “De leerlingen zijn vreselijk trots op hun werk,” vertelt Diederik van der Steen, coördinator Hub Noord-Brabant, de samenwerkingspartner die leerlingen in het speciaal onderwijs begeleidt richting werk. “Vooral als ze merken dat ze meer kunnen dan ze eerst dachten. Ze doen werk dat ertoe doet en ze hebben er plezier in; al regent het nog zo hard, ze willen aan de slag!"

Vaardigheden opdoen

En daar gaat het uiteindelijk om: die succes- en werkervaring. Niet per se om een diploma of doorstroom naar (betaald) werk. Voor de meeste leerlingen is het VSO eindonderwijs. Ze stromen voor 65% uit naar (arbeidsmatige) dagbesteding en voor 35% naar arbeidsparticipatie (met of zonder extra ondersteuning). Diederik: “Samen met de leerlingen stellen we doelen volgens het ‘opbrengstgericht werken’. Op de leerwerkplek leren ze werknemersvaardigheden zoals omgang met collega’s, kritiek ontvangen, doorzetten, werk afmaken en op tijd beginnen. Ze ervaren hoe het werkzame leven in elkaar zit.”

Werken aan zelfvertrouwen

"Het is prachtig om te zien dat leerlingen hier worden meegenomen in een proces waarin ze werken aan zelfvertrouwen,” zegt Willem van den Brand, projectleider De Maashorst bij IBN Facilitair. Samenwerkingspartner IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt loonvormend werk met begeleiding op de werkvloer. In dit geval jongeren met complexe leer- en opvoedingsvragen. “Op school worden leerlingen vaak afgerekend op taal en rekenen. Voor deze groep jongeren is dat een probleem. In de Maashorst kunnen ze juist hele andere kwaliteiten laten zien. Je ziet ze dan groeien. Als leerlingen hun ervaring en kwaliteiten kunnen omzetten in efficiency, kunnen ze vaak prima meedraaien op een werkplek."

Rust, groen en thuis in de streek

Staatsbosbeheer biedt als partner de groene werkomgeving die goed past bij de leerlingen. “Bossen zijn prachtige werkplekken. Ze bieden leerlingen een veilige en rustige omgeving,” legt Willem uit. Maar voor Staatbosbeheer kent de samenwerking nog meer voordelen. Volgens Marc Poulussen, medewerker beheer Staatsbosbeheer De Maashorst en Maasheggen is het een mooi voorbeeld van thuis in de streek – ons streven om de omgeving te betrekken bij de natuur. Marc: “De leerlingen komen vrijwel allemaal uit de dorpen uit de omgeving. De meeste ouders kennen het gebied en ook Staatsbosbeheer. Ze weten dat hun kinderen hier in een veilige omgeving werken. En de leerlingen leren meer over hun omgeving, de natuur; ze gaan beide beter waarderen.”

Het werktempo van de leerlingen past goed bij de manier van beheren en het tempo van de natuur.
Marc Poulussen, medewerker Beheer Staatsbosbeheer

Natuurbeheer

Bovendien doen de leerlingen nuttig beheerwerk. Marc: “Het werktempo van de leerlingen past goed bij de manier van beheren en het tempo van de natuur. Zij zorgen voor de finetuning, die de biodiversiteit ten goede komt. Ik ben blij dat de leerlingen van de Hub Noord-Brabant het gebied open houden sinds er geen grote grazers meer lopen.”

Mooie combinatie

Leerwerkplaats Maashorst is, kortom, een goed voorbeeld van een maatschappelijke samenwerking met louter winnaars. Willem besluit: “De combinatie van partijen in de Maashorst is mooi. Met Staatsbosbeheer als maatschappelijk betrokken organisatie, Hub Noord-Brabant als leverancier van leerlingen en IBN Facilitair als opvang voor betaald werk vullen we elkaar goed aan. Elke organisatie participeert vanuit het eigen belang en de eigen expertise. Samen hebben we de perfecte buitenlocatie gecreëerd, die zorgt voor binding met het gebied en de omgeving.”

Contact 

Marc Poulussen, boswachter beheer
E m.poulussen@staatsbosbeheer.nl
T 06-51385833

Van beperking naar trots en stoer