Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Over onze vrijwilligers

Samen met onze vrijwilligers maken we de natuurgebieden van Staatsbosbeheer toegankelijk, beleefbaar en vertellen we de verhalen van de natuur.

8.000 vrijwilligers

Staatsbosbeheer wil de maatschappelijk toegevoegde waarde van de natuurgebieden vergroten en zichtbaar maken. Dat doen we door de samenwerking te zoeken met mensen en groepen in de maatschappij. Onder andere met vrijwilligers. Er zijn ruim 8.000 vrijwilligers actief bij Staatsbosbeheer Met ongeveer 6.700 vrijwilligers zijn afspraken vastgelegd in een individuele overeenkomst en met ruim 1.350 vrijwilligers die verenigd zijn in groepen (stichtingen of verenigingen) hebben we dat gedaan in een samenwerkingsovereenkomst.

Werkzaamheden

Veel vrijwilligers melden zich aan om de handen uit de mouwen te steken in de natuur: van zaag- en snoeiwerkzaamheden tot paden onderhouden en hooien ('herstellers'). Zoals 'slangenman' Andries van der Veen (pdf).

Onze natuurgidsen, jeugdnatuurbegeleiders en gastvrouwen en -heren in de buitencentra en natuurkampeerterreinen delen de verhalen, kennis en enthousiasme over de natuur met onze bezoekers ('vertellers'). Zoals 'heidegids' Ad Bossers (pdf).

Vrijwilligers met veel kennis van de natuur brengen de flora en fauna in onze gebieden in kaart ('tellers'). Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de kennis over onze terreinen. Ze doen dat door inventarisatie van soorten en aantallen planten, vogels, vlinders, libellen en paddenstoelen. Zoals Gab Mulder (pdf), vrijwilliger met slakkenkennis.

Vrijwilligers met kennis en een voorkeur voor kantoortaken doen administratief werk bij een beheereenheid, op provinciale kantoren of buitencentra ('bellers'). Zoals Yvette, Marian en Truida.

Sommige terreinen en vastgoed van Staatsbosbeheer vragen om speciale vaardigheden. Zo worden bijvoorbeeld onze molens bemenst door vrijwillige molenaars, houden schaapherders met hun kuddes onze heideterreinen open en hebben we vrijwillige schippers om onze boten te varen - waaronder schipper Kees Storm (pdf).

Individueel of groep

Verreweg de meeste vrijwilligers zijn enthousiaste natuurliefhebbers. Zij melden zich individueel bij ons aan en kunnen Staatsbosbeheervrijwilliger worden als zij minimaal 4x per jaar vrijwilligerswerk bij ons doen en een overeenkomst aangaan. De vrijwilligers worden begeleid door een mentor die hen wegwijs maakt in het werkgebied, informeert en vragen beantwoordt.

Na een eventuele proefperiode om te ervaren of het wederzijds bevalt, sluiten we een overeenkomst waarin persoonlijke gegevens en afspraken over de werkzaamheden worden vastgelegd.

We werken ook met vrijwilligers die zich verenigd hebben in een stichting of vereniging. Speciaal voor deze groepen hebben we een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld omdat met deze groepen zaken anders worden geregeld dan bij individuele vrijwilligers.

Ook bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden komen regelmatig de handen uit de mouwen steken in onze terreinen. 
Buitengewone bedrijfsuitjes