Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Teamleider boswachters Texel


 • Vacaturenummer: 2018-29
 • Standplaats: Den Burg
 • Niveau: HBO
 • Vakgebied: bos- en natuurbeheer
 • Dienstverband: vaste aanstelling
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max € 4.106,12 bruto
 • Reageren vóór: 1 juni 2018
 • Meer informatie: Riena Tienkamp, 06-48161313

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een teamleider op Texel. Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten in dit beheergebied. Je geeft leiding aan een team van 9 boswachters beheer, ecologie en publiek. Je maakt deel uit van het provinciaal managementteam, waar je bijdraagt aan de ontwikkeling en doelstellingen van de provinciale eenheid Staatsbosbeheer Noord-Holland.

Je krijgt te maken met complexe en gevoelige processen en projecten in een zeer betrokken en kritische omgeving. Het gaat daarbij niet alleen om gemeente, provincie en waterschap, maar ook om verschillende maatschappelijke partijen uit de agrarische en de toeristisch-recreatieve sector en natuur- en landschapsorganisaties. Je bent het eerste aanspreekpunt bij Staatsbosbeheer voor de externe partijen op Texel en de vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer Noord-Holland in het waddendossier.

Binnen dit brede werkveld ligt de focus liggen op 4 aandachtsgebieden:

 • Integraal werken met betrekking tot beschermen, beleven en benutten van onze gebieden.
 • Managen van en leidinggeven aan het team met oog op resultaat en ontwikkeling.
 • Financiële verantwoording, planning en budgettering binnen de planning- en controlcyclus.
 • Procesmatig afstemmen met de interne organisatie en de externe omgeving.

 Functie-eisen

 • een relevante HBO-opleiding op het gebied van bijvoorbeeld bos- en natuurbeheer, recreatie of communicatie, met enkele jaren relevante werkervaring;
 • een brede blik op het werkveld van bos- en natuurbeheer;
 • recente ervaring met (hiërarchisch) leidinggeven;
 • consistent en flexibel kunnen opereren in een complexe externe omgeving;
 • commercieel ingesteld;
 • aantoonbaar bedreven om een intern en extern netwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • goede sociale vaardigheden zoals tact, kunnen luisteren, empathie en aandacht;
 • ervaring met financiële planningen en budgetteren;
 • bekend met werken met plan-do-check-act-cyclus;
 • een proactieve en flexibele werkhouding;
 • daadkrachtig;
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 10 (BBRA 1984)
 • Salarisindicatie: min. € 2.554,64 en max. € 4.106,12  bruto per maand bij een volledige werkweek; naast salaris en 8% vakantiegeld ontvang je een eindejaarsuitkering (13e maand)
 • Fulltime functie (36 uur per week)
 • Dienstverband: de aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst, met een proeftijd van maximaal 2 jaar. Bij goed functioneren wordt het tijdelijk dienstverband na de proeftijd gevolgd door een aanstelling in vaste dienst.
 • Standplaats: Den Burg.

Solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Riena Tienkamp, provinciehoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland, T 06-48161313.

Stuur je sollicitatie met c.v. vóór 1 juni 2018 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2018-29 en jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail. 

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 265.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer

Team Texel

Staatsbosbeheer beheert op Texel ruim 4.500 ha aan duinen, bos en cultuurhistorisch landschap. Daarnaast beheert Staatsbosbeheer in opdracht van Defensie enkele honderden hectares op De Hors. Het merendeel van deze natuur valt onder Natura2000 en behoort tot het Nationaal Park Duinen van Texel. Er wordt gestreefd naar uitbreiding van dit nationaal park. Tevens wordt er met andere nationale parken en Werelderfgoed Waddenzee samengewerkt in het kader van Nationaal Park van Wereldklasse Waddengebied.

Vooral in de bossen en duinen van Texel komen veel bezoekers om te genieten van natuur en landschap. Ze blijken de terreinen heel hoog te waarderen en de natuurgebieden zijn van grote betekenis voor de regionale toeristische economie. De externe omgeving op het eiland is kritisch en zeer betrokken. Staatsbosbeheer onderhoudt vele externe contacten met buren, boeren, ondernemers, (erf)pachters, vrijwilligers en organisaties en kent verschillende samenwerkingsverbanden.

Er zijn diverse projecten aan de orde, waaronder PAS-projecten in de duinen, huisvesting van het team en innovatieve projecten zoals inrichting Polder Wassenaar (tevens pilot kokkelteelt op land) en oplossingen om water vast te houden in de natuurgebieden. Verder spelen nog het gebiedsproces Hoge Berg en de samenwerking met verschillende partijen om te komen tot afgestemde beheerplannen met participatie van de omgeving.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten