Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Teamleider Drents-Friese Wold


 • Vacaturenummer: 2020-130
 • Standplaats: Hoogersmilde
 • Niveau: HBO
 • Vakgebied: bos- en natuurbeheer
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max. € 4.430,97 bruto  
 • Reageren vóór: 2 december 2020
 • Meer informatie: Bert Hummelen, 06-27066227

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een teamleider in het Drents-Friese Wold, op de grens van Drenthe en Friesland.

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten binnen de toegekende budgetten voor het team. Je geeft leiding aan een team van 6 boswachters beheer, ecologie en publiek. Je geeft vorm aan en realiseert een gestructureerd werkoverleg, adequate communicatie en onderlinge afstemming.

Je stuurt op het organisatiebelang en bent je bewust van het effect op alle in het team aanwezige disciplines en de uitwerking daarvan op de externe omgeving. Je bouwt aan en onderhoudt de relaties met externe partijen zoals provincies, gemeenten, waterschappen, nationaal park bureau, collega-terreinbeherende organisaties, ondernemers en andere partners van Staatsbosbeheer. Je maakt deel uit van het provinciaal managementteam, waar je bijdraagt aan het management en de resultaten van Staatsbosbeheer Drenthe. 

Thema’s als natuurlijke processen, robuuste natuur en rewilding zijn onlosmakelijk verbonden met het beheergebied Drents-Friese Wold. Je ziet kansen om bij te dragen aan deze nieuwe koers en de diverse uitdagingen die er liggen in het mede vormgeven van dit dynamische gebied. 

Binnen het brede werkveld ligt de focus op vier aandachtsgebieden:

 • integraal werken met betrekking tot beschermen, beleven en benutten van de gebieden;
 • managen van en leidinggeven aan het team met oog op resultaat en ontwikkeling;
 • financiële verantwoording, planning en budgettering binnen de planning- en control-cyclus;
 • procesmatig afstemmen met de interne organisatie en de externe omgeving.

Functie-eisen

Wij zoeken een ervaren leidinggevende met HBO werk- en denkniveau en kennis van en affiniteit met het werkveld bos- en natuurbeheer. Je voelt je betrokken bij het gebied en kunt het verhaal van Drents-Friese Wold doorleven en communiceren.

Je kent het bestuurlijke en politieke spel en krijgt hier energie van. Je bent politiek/bestuurlijk sensitief in een omgeving waarin de belangen van stakeholders divers zijn. Je hebt ervaring met financiële planningen en budgetteren, bent bekend met werken met plan-do-check-act-cyclus en hebt kennis van de SNL-systematiek.

Je bent een warme persoonlijkheid die een open sfeer binnen het team creëert en die zichtbaar en aanspreekbaar is. Je inspireert en coacht medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling. Als teamleider weet je de individuele teamleden op waarde in te schatten en de onderliggende banden te versterken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 10 (cao Rijk)
 • Salarisindicatie: minimaal 2.756,75 en maximaal € 4.430,97 bruto per maand bij een volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
 • Fulltime functie (36 uur per week)
 • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van 1 maand van toepassing.
 • Standplaats: Hoogersmilde.

Solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bert Hummelen, provinciehoofd Staatsbosbeheer Drenthe, T 06-27066227.

Stuur je sollicitatie met c.v. vóór 2 december 2020 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2020-130 met jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer

Beheergebied Drents-Friese Wold

Het beheergebied Drents Friese Wold is ca. 5.200 ha groot en verdeeld in 2 delen: het Drents-Friese Wold (4.600 ha) en Diever en Vledderveld (500 ha). Deze deelgebieden hebben elk een geheel eigen doel, opgave en ruimtelijke ligging. Geografisch en bestuurlijk ligt het beheergebied zowel in Drenthe als Friesland. Het beheerkantoor staat in Hoogersmilde. 

Het Drents-Friese Wold heeft de status van nationaal park en Natura2000-gebied. Met de andere terreinbeheerders in het nationaal park geven we invulling aan de gezamenlijke visie. Samen werken we werken in en aan een uniek gebied, waar natuurlijke processen de basis vormen voor optimale bescherming en beleving die hierbij past. En samen werken we ook aan de grote uitdagingen in het vormgeven van dit dynamische gebied. Komende jaren worden inrichtingsmaatregelen in het kader van N2000 en natuurherstelmaatregelen uitgevoerd.

Het deelgebied Diever en Vledderveld ligt in het cultuurlandschap en vormt de verbinding tussen de nationale parken Drents-Friese Wold, Wieden-Weerribben en Dwingelderveld. Thema’s hier zijn bosbeheer, graslandbeheer en agrarische landschappen. Er liggen kansen om de Nationale Parken Nieuwe Stijl verder vorm te geven en meer verbindingen op te zoeken met het agrarisch medegebruik.

Specifieke ontwikkelingen in het gebied zijn de omvorming van productiebos naar natuurlijk boslandschap, implementatie van recreatieve zonering met stille kernen en uitvoering van diverse projecten gerelateerd aan Natura2000 en Nationaal Park Nieuwe Stijl. En dat alles in een dynamische bestuurlijk/politieke omgeving met verschillende stakeholders die vraagt om een zorgvuldige afweging van de verschillende belangen.