Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Senior projectleider Overijssel


 • Vacaturenummer: 2021-96
 • Standplaats: Deventer
 • Niveau: wo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max. € 5.710,80
 • Reageren vóór: 19 mei 2021
 • Meer informatie: Frank Samsen, 06-53408359.

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een ervaren senior projectleider, die een bijdrage levert aan het verbeteren van bestaande en realiseren van nieuwe natuur in Overijssel.

De projectenportefeuille van Staatsbosbeheer in Overijssel is omvangrijk en bevat projecten die jaren doorlopen en waarbij miljoen euro's worden omgezet. Het gaat om opdrachten vanuit landelijke en regionale programma's, zoals Programma Natuurherstel, Programma Natuur, Natura 2000-opgaven, NURG, PAGW, KRW en ZON. De projecten variëren van bosaanleg en vernatting van veen tot (her)inrichtings- en compensatieopgaven. En van de doorontwikkeling van nationale parken Sallandse Heuvelrug en Weerribben-Wieden tot groenopgaven rond steden als Zwolle, Kampen, Enschede en Deventer.

De projecten staan naast het reguliere beheer, zijn vrijwel volledig extern gefinancierd en dragen bij aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en strategische organisatiedoelstellingen. Ze zijn divers qua inhoud, complexiteit en budget en hebben impact op de omgeving, politiek-bestuurlijke belangen, de eigen organisatie en het beheer van de terreinen.

Als senior projectleider maak je deel uit van het team Advies & Projecten van Staatsbosbeheer in Overijssel. Dit team bestaat uit projectmedewerkers en adviseurs. Je werkt nauw samen met collega's uit jouw team, de beheerteams en landelijke afdelingen. Samen zorg je voor een gevulde projectenportefeuille, realisatie van de afgesproken resultaten en continue kwaliteit.

Het leeuwendeel van jouw werk bestaat uit het leiden van projecten, gericht op (her)inrichting van het landelijk gebied en versterken van de natuur. Daarbij laat je meekoppelkansen niet onbenut. Voorbeelden van grote inrichtingsprojecten zijn Noord Manen, Kooi van Pen en op termijn wellicht Oldenelerwaard. Binnen projecten werk je samen met medewerkers van provincie Overijssel, gemeenten, waterschappen, collega-terreinbeheerders en aannemers. Maar ook met pachters, bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. Daarnaast ben je soms trekker van opdrachten buiten onze terreinen of sparringpartner van de provincie Overijssel. 

Je bent integraal verantwoordelijk voor de aan jou toevertrouwde opdrachten en projecten. Je werkt zelfstandig, meer vanuit verantwoording achteraf dan vanuit toestemming vooraf. Je stuurt op tijd, geld, kwaliteit en resultaat, informatie en communicatie, organisatie en risico’s. Je zit projectteams voor en leidt projectteamoverleg. Je zet jouw teamleden in hun kracht en schakelt hen, samen met andere collega’s en externen, in voor het bereiken van het afgesproken resultaat. Je overlegt proactief met bestuurders, pachters, collega's en omwonenden. Je informeert en adviseert de interne opdrachtgever en weet op te schalen wanneer nodig. Je stemt waar nodig af met collega’s buiten je projectteam en met externen. En je zorgt voor een goede verbinding en overleg met de beheerteams. 

Functie-eisen

  • Je hebt een wo denk- en werkniveau.
  • Je hebt minimaal 7 jaar specifieke ervaring met projectmatig werken in gebiedsontwikkelingsprojecten en omgevingsmanagement in het landelijk gebied. En met het begeleiden van de uitvoering, de daarbij behorende projectbeheersing en (financiële) verantwoording van projecten.
  • Je bent in staat om goede afspraken te maken, verwachtingen te managen en vast te leggen.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met risicomanagement.
  • Je hebt ervaring met Europese subsidies (zoals POP en Leader).
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in politiek-bestuurlijke trajecten.
  • Je werkt proactief samen met projectteamleden, in- en externe adviseurs, belanghebbenden en de omgeving.
  • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden: je spreekt de taal van beheerders, aannemers, adviseurs en bestuurders. Je legt gemakkelijk verbindingen, zowel in- als extern.
  • Je haalt voldoening uit het bereiken van overeenstemming met diverse stakeholders: overheden (waterschap, gemeente en provincie), met belangenorganisaties (LTO) en met belanghebbenden (beheerders, pachters en omwonenden).
  • Je bent een professional: serieus wanneer dat nodig is en een geintje wanneer dat kan.
  • Je bent stimulerend, verbindend, flexibel, resultaatgericht, omgevingsbewust en weet te overtuigen.

  Arbeidsvoorwaarden

  • Salarisschaal 12 (CAO Rijk).
  • Salarisindicatie: minimaal € 3.842,26 en maximaal € 5.710,80 bruto per maand bij volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
  • Fulltime functie (36 uur per week)
  • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van één maand van toepassing.
  • Standplaats: Deventer.

  Solliciteren

  Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Frank Samsen, teamleider Advies & Projecten Staatsbosbeheer in Overijssel, 06-5340 8359.

  Stuur je sollicitatie met cv vóór 19 mei 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-96 en jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail.

  De sollicitatiegesprekken vinden vermoedelijk plaats op vrijdag 21 mei 2021. 

  Over Staatsbosbeheer

  Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.  

  Staatsbosbeheer kent, naast een centrale organisatie, 12 provinciale eenheden, gericht op nauwe samenwerking met de provincies en de ontwikkeling en het beheer van de terreinen. In Overijssel beheren we een grote variatie aan natuur, recreatiegebieden, landschapselementen en cultuurhistorie. Er liggen 25 Natura2000-gebieden en 2 nationale parken: Weerribben-Wieden en Sallandse Heuvelrug. Hier werken de partners samen aan de doorontwikkeling naar nationale parken nieuwe stijl. Daarnaast wordt serieus werk gemaakt van de realisatie van een nieuw bezoekerscentrum in de Weerribben, waarvoor een bijdrage van € 2 miljoen beschikbaar is vanuit de regiodeal Zwolle.

  Ook in en na 2021 zullen de provinciale beleidsontwikkelingen en de N2000-, natuurherstel-, KRW-, NURG- en ZON-projecten sturend zijn in de externe contacten en relaties. We werken in Overijssel gestaag verder aan verbinding met de landbouwsector in de uitrol van natuurinclusieve landbouw en de aanpak van de stikstofproblematiek en de klimaatopgaven. We dragen bij aan de ambities van Staatsbosbeheer voor de aanleg van tenminste 5.000 ha nieuw bos en vernatting van tenminste 5.000 ha veen. Daarnaast geven we extra aandacht aan de aanpak van illegaal motorcrossen, toenemende bezoekersaantallen en de daarmee gepaard gaande druk op onze BOA’s en de zorg om leefbaarheid op het platteland.