Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Rentmeester Noord-Brabant


 • Vacaturenummer: 2021-109
 • Standplaats: Tilburg
 • Niveau: wo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max € 5.039,00
 • Reageren vóór: 18 juni 2021
 • Meer informatie: Guus Verhorst, 06-22325774

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een rentmeester voor de vastgoeddossiers in Noord-Brabant.

Als rentmeester opereer je als deskundig specialist op het brede en gevarieerde terrein van grond en gebouwen. De werkzaamheden zijn multidisciplinair van karakter en veelal maatschappelijk of bestuurlijk gevoelig. Binnen algemeen gestelde kaders voer jij zelfstandig en projectmatig onderhandelingen voor complexe vastgoeddossiers. Je signaleert kansen voor Staatsbosbeheer en houdt relevante ontwikkelingen bij op de grond- en gebouwenmarkt. Je neemt initiatieven, zowel beleidsmatig als zakelijk en bent daarin ondernemend en creatief. Je kent de mogelijkheden en beperkingen van markt- en (semi)overheidspartijen en concretiseert verschillende, innovatieve financieringsbronnen en samenwerkingsverbanden in de praktijk.

Je maakt deel uit van het team Advies & Projecten van Staatsbosbeheer in Noord-Brabant dat beheerteams en projecten ondersteunt. Je bent gericht op samenwerking, waarbij het op eigen initiatief delen van kennis en vaardigheden met collega’s vanzelfsprekend is. Samen met de senior-rentmeester en 6 collega-rentmeesters bent je het aanspreekpunt voor collega’s en je ondersteunt hen bij vastgoeddossiers. Voor deze functie ligt de focus in eerste instantie op vastgoed in Oost-Brabant. 

Werkzaamheden:

 • Afhandelen van verzoeken tot exploitatie en gebruik waaronder pacht, huur (grond en gebouwen), uitgifte in erfpacht; daarbij volgen van grondbeleid, handelingskader, procedures en richtlijnen.
 • Uitvoeren van complexe grondtransacties zoals verkoop, aankoop, (kavel)ruiling van gronden binnen het grondbeleid van onze samenwerkingspartners of handelingskader van Staatsbosbeheer en begeleiden van externe diensten en notariële afwikkeling van de transactie.
 • Behandelen van grensgeschillen.
 • Overleg voeren met en adviseren van de teamleiders van de beheerteams over vastgoedzaken, waaronder de ingebruikgevingen (pachtzaken). 
 • Overleg voeren met en adviseren van projectleiders voor die projecten waarvoor grondaankopen moeten worden geregeld.
 • Zorgdragen voor goedkeuring en interne afstemming van bovenstaande transacties.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo denk- en werkniveau op het gebied van vastgoed en relevante werkervaring.
 • Je bent in staat om samenwerkingsverbanden aan te gaan en duurzame relaties op te bouwen.
 • Je bent een sterke onderhandelaar, die op een goede en ook communicatief correcte wijze om kan gaan met zakelijke belangentegenstellingen.
 • Je bent bij voorkeur lid van een beroepsvereniging, bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters of bent gecertificeerd binnen het vakgebied.
 • Je hebt affiniteit met de zakelijke markt en beschikt over overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden.
 • Je hebt inzicht in de ontwikkeling van maatschappelijke verhoudingen en de positie van Staatsbosbeheer en samenwerkingspartners in de zakelijke en politiek bestuurlijke context.
 • Je bent gericht op samenwerking, waarbij het op eigen initiatief delen van kennis en vaardigheden met collega’s vanzelfsprekend is.
 • Je bent stressbestendig en houdt het overzicht in complexe situaties.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 11 (CAO Rijk)
 • Salarisindicatie: minimaal € 3.279,32 en maximaal € 5.039,00 bruto per maand bij een volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel Keuze Budget) bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
 • Aantal uren: 36 uur per week.
 • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van één maand van toepassing.
 • Standplaats: Tilburg.  

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Guus Verhorst, teamleider Advies & Projecten van Staatsbosbeheer in Noord-Brabant, 06-22325774.

Stuur je sollicitatie met cv vóór 18 juni 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-109 en jouw achternaam in de onderwerp regel van de e-mail.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

In Noord-Brabant heeft Staatsbosbeheer een beheerareaal van 30.000 ha in een uitgestrekte regio met zeer uiteenlopende en grensoverschrijdende natuurgebieden. En met sterk landelijke, maar ook sterk verstedelijkte gebieden. In de 5 grote steden wonen circa 2,5 miljoen Brabantse burgers, die veelvuldig recreëren in deze natuur.

Met Provincie Noord-Brabant hebben we een overeenkomst gesloten om het Natuur Netwerk Brabant (NNB) af te ronden. In 12 gebieden, verspreid over de provincie, is Staatsbosbeheer trekker en verantwoordelijk voor de uiteindelijke realisatie en afronding van het NNB in 2027. Het gaat hier om de realisatie van natuur op voornamelijk landbouwgronden en de omvorming naar natuur. Soms wordt Staatsbosbeheer eindbeheerder van die nieuwe natuurgronden, soms wordt het beheer overgedragen aan andere natuurbeherende organisaties of aan particulieren. Daarnaast is in diezelfde gebieden herstel van habitattypen en beschermde soorten nodig in het kader van Natura2000. En er zijn water-, klimaat-, landbouw- en energietransitieopgaven die hier samenkomen. Gebiedsgericht werken is daarbij een pré.