Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Projectmedewerker Utrecht


 • Vacaturenummer: 2021-112
 • Standplaats: Leersum
 • Niveau: mbo+/hbo
 • Uren per week: 36
 • Dienstverband: tijdelijk (tot 1-1-2023)
 • Maandsalaris: max € 3.990,93
 • Reageren vóór: 13 augustus 2021
 • Meer informatie: Janine Spieksma, 06-29012480 (vanaf 9 aug).

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een projectmedewerker voor het team Advies & Projecten in Utrecht.

Als projectmedewerker ben je de schakel tussen de beheerteams en de projectteams. Je haalt bij de boswachters de benodigde kennis op voor projecten en informeert hen over de voortgang ervan. Jouw belangrijkste werkzaamheden:

 • Toezicht houden op de uitvoering van projecten;
 • Ondersteunen van het projectteam bij de voorbereiding, inclusief eventueel onderzoek, vergunningaanvragen, werkomschrijvingen en/of RAW-bestekken, aanbesteding aan bureaus en/of aannemers, communicatie, uitvoering en verantwoording van projecten;
 • Ondersteunen van de werving van externe (co-)financiering voor projecten. passend binnen de doelstellingen van Staatsbosbeheer;
 • Adviseren van het projectteam over civiel- en cultuurtechnische vraagstukken;
 • Bewaken van de kwaliteit, o.a. door juridische en financiële toetsing;
 • Aanleveren van cijfers en concepttekst voor de rapporten over de (financiële) voortgang van projecten;
 • Opstellen van concepten voor vaststellings- en/of gebruiksovereenkomsten binnen de projecten, onder verantwoordelijkheid van de rentmeester;
 • Contact houden met de boswachters van de beheerteams in Utrecht en met de omgeving over de voortgang en (beheerbaarheid van) het projectresultaat;
 • Input leveren voor rapporten en voeren van voortgangsgesprekken met de opdrachtgever;
 • Ondersteunen bij de afronding van project, de overdracht van het projectresultaat en de financieel/administratieve afronding;
 • Bijdragen aan het ontwikkelen, uitwerken en implementeren van projectmatig werken;

De projectenportefeuille van Staatsbosbeheer in Utrecht is bescheiden, maar groeiend en erg divers. Hierin zitten projecten vanuit het Nationaal Natuur Netwerk en Natura2000-opgaves. Maar ook bosaanleg, (her)inrichtings- en compensatieprojecten, bosaanleg en opdrachten vanuit landelijke programma's van Staatsbosbeheer. Voorbeelden van projecten die komende jaren in Utrecht spelen zijn:

 • Realiseren van KRW-doelen en andere natuurdoelen in de uiterwaarden van Lek en Nederrijn, gekoppeld aan de dijkversterking in het programma Sterke Lekdijk en projecten in het kader van het programma Deltanatuur van Staatsbosbeheer;
 • Projecten in het kader van het Programma Natuur van de provincie en de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof;
 • Inrichten van nieuw verworven hectares aan de westkant van de provincie Utrecht;
 • Herinrichten van cultuurhistorische objecten voor een breder gebruik en versterken van de beleving en verduurzaming, zoals bijvoorbeeld de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
 • Projecten in het kader van de Groene Metropool, waaronder de inrichting van hectares rond de Hollandse IJssel;
 • Projecten die voortvloeien uit diverse provinciale plannen zoals de Regionale Veenstrategie, de Blauwe agenda, e.d. 

De projecten zijn aanvullend op het reguliere beheer, zijn vrijwel volledig extern gefinancierd en dragen bij aan de realisatie van de strategische organisatiedoelstellingen. Ze zijn divers qua inhoud en complexiteit, variërend van projecten met afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders, tot projecten met grote impact op de omgeving en de eigen organisatie. Binnen al deze projecten spelen ook regelmatig vastgoedgerelateerde zaken als onderdeel van de planvoorbereiding, uitwerking, realisatie en evaluatie en verantwoording. De provincie Utrecht is de grootste opdrachtgever voor projecten.

Je maakt deel uit van het team Advies & Projecten. Dit team verder uit een teamleider, 3 projectleiders en een ecoloog, provinciaal adviseur, adviseur landschap & cultuurhistorie), accountmanager, communicatieadviseur en rentmeesters. Je werkt nauw samen met de projectleiders, rentmeester, boswachters en teamleiders van de beheerteams. Samen met de projectleiders en de rentmeester zorg je voor een continue kwaliteit in de projectuitvoering. Aan welke projecten je meewerkt en welke werkzaamheden daar aan de orde zijn, wordt na gezamenlijk overleg binnen het team vastgesteld door de teamleider. De functie is vanwege de tijdelijke externe financiering vooralsnog tot 1 januari 2023.

Functie-eisen

  • Je hebt een praktisch ingestelde mbo+-er of beginnende hbo-er, liefst met beheerervaring en een opleiding Bos- en Natuurbeheer of Tuin- en Landschapinrichting. 
  • Je hebt ervaring als directievoerder of toezichthouder;
  • Je hebt ervaring met opstellen van werkomschrijvingen, beoordelen van RAW bestekken;
  • Je hebt ervaring met voorbereiden en begeleiden van kleinschalige inkooptrajecten en aanbestedingen;
  • Je hebt ervaring met voorbereiden en indienen van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen;
  • Je hebt ervaring met opstellen van deelevaluaties en deelrapportages op schrift;
  • Je hebt kennis van en ervaring met vastgoedzaken zoals ingebruikgeving; beëindiging ingebruikgeving; taxaties laten uitvoeren; verdachte locaties van verontreinigingen herkennen, e.d., 
  • Je hebt een rijbewijs B.
  • Je bent proactieve, kunt goed samenwerken en verbindingen leggen, zowel in- als extern;
  • Jouw communicatieve vaardigheden zijn goed, zowel mondeling als schriftelijk; 
  • Je bent resultaatgericht, omgevingsbewust en hebt overtuigingskracht.

  Arbeidsvoorwaarden

  • Salarisschaal 9 (CAO Rijk).
  • Salarisindicatie: minimaal € 2.824,67 max. € 3.990,93 bruto per maand bij volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
  • Aantal uren: 36 uur per week.
  • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode tot 1 januari 2023. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van 1 maand van toepassing.
  • Standplaats: Leersum; maar je werkt ook vanuit Baarn en Tienhoven.

  Solliciteren

  Voor meer informatie over deze functie kun je vanaf 9 augustus contact opnemen met Janine Spieksma, teamleider Advies & Projecten, 06-29012480.

  Stuur je sollicitatie met cv vóór 13 augustus 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-112 en jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail. 

  Over Staatsbosbeheer

  Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.