Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Projectmedewerker Noord-Brabant


 • Vacaturenummer: 2021-225
 • Standplaats:Tilburg
 • Niveau: hbo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: € 2.756 - € 4.430 
 • Reageren vóór: 10 december 2021
 • Meer informatie: Sander van Lankveld, 06-50009238.

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een projectmedewerker in Noord-Brabant.

Hier werken we aan de realisatie van 1.200 ha nieuwe natuur binnen het programma Natuur Netwerk Brabant (NNB), aan natuurherstel in Natura 2000-gebieden, aan realisatie van nieuw bos en aan natuurinclusieve landbouw. Een grote opgave in de Natura 2000-gebieden is het herstel van de habitattypen en beschermde soorten om de effecten van stikstofemissies in de natuur weg te werken of te neutraliseren. De bescherming en realisatie van natuur wordt per gebied projectmatig opgepakt en kan gepaard gaan met intensievere gebiedsprocessen.

Functiebeschrijving

Als projectmedewerker werk je onder leiding van een ervaren projectleider en zowel zelfstandig als in teamverband. Het werk is gericht op projecten in specifieke natuurgebieden. De projectteams zijn compact en bestaan naast de projectmedewerker en projectleider doorgaans uit een omgevingsmanager, medewerker grondzaken en rentmeester.  

Het projectteam is goed aangesloten bij de beheerorganisatie, dat verantwoordelijk is voor het reguliere beheer van de gebieden. Het beheerteam, dat bestaat uit boswachters, ecologen, hydrologen e.d., levert inhoudelijke gebieds- en expertkennis voor het project.

Je bent goed in projectmatig werken, hebt kennis van technische uitvoeringswerkzaamheden en je bent in staat om de boswachters beheer en de projectleider te ontlasten. Je weet draagvlak en afstemming te organiseren en duidelijkheid te verschaffen over verwachtingen. Je bent in staat om procesmatig te denken en te werken. Dat betekent dat je oog hebt voor het zakelijk vastleggen van afspraken en planning en risico’s koppelt aan alle acties die uitgevoerd moeten worden om het project goed beheerst verder te brengen.

Werkzaamheden:

 • Vakinhoudelijk ondersteunen van complexe natuurontwikkelingsprojecten, projectwerkzaamheden en uitvoeren van deelprojecten.
 • Fungeren als effectieve rechterhand van de projectleider.
 • Actief inhoudelijke deskundigheid en advies leveren voor planvorming, vergunningen, aanbesteding, cultuur- en civieltechniek.
 • Adviseren over technische ontwikkelingen in de markt en aanbestedingsvormen.
 • Opstellen van inrichtingsplannen en begeleiden van de uitvoering daar.
 • Opstellen van projectplannen en leveren van input voor eisen(pakket) en (rand)voorwaarden, onderzoek naar haalbaarheid en opstellen van het plan van aanpak en projectontwerp.
 • Opstellen of leveren van vakinhoudelijke input voor diverse beslis- en (technische) projectdocumenten, zoals schetsontwerpen, vergunningen, subsidies, verantwoording, e.d..
 • Gevraagd en ongevraagd rapporteren over de voortgang en dreigende afwijkingen onmiddellijk melden aan de projectleider.
 • Bijdragen aan risicoanalyses.
 • Organiseren en begeleiden van projectbijeenkomsten en verslagleggen daarvan.
 • Voeren van overleg met overheden en ander bevoegd gezag.
 • Opvragen en beoordelen van offertes.
 • Opstellen van contracten, inclusief bestekken, nota's en inlichtingen of begeleiden daarvan.
 • Aansturen en begeleiden van gecontracteerde bureaus en partijen bij uitvoering van opdrachten.
 • Coördineren van de technische uitvoering aan de hand van toezichtplannen.

Als projectmedewerker maak je deel uit van het team Advies & Projecten in Noord-Brabant, dat bestaat uit diverse specialisten op het gebied ecologie, bos- en landschapsbeheer en rentmeesterschap, en uit projectleiders, projectmedewerkers en omgevingsmanagers. Je wordt aangestuurd door de teamleider Projecten. De standplaats van dit team is Tilburg. Daarnaast werk je vanuit de verschillende beheergebieden, afhankelijk van de projecten waar je aan werkt.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo denk- en werkniveau, met afgeronde mbo+ of hbo-opleiding bos- en natuurbeheer of een technische opleiding.
 • Je hebt minimaal 4 jaar specifieke ervaring met projectmatig werken, liefst in de rol van technisch medewerker of adviseur.
 • Je kent en volgt de interne kwaliteitsprocedure projectmatig werken.
 • Je hebt affiniteit met de verschillende contractvormen en werkwijzen zoals: UAV RAW, UAV-GC, D&C, E&C, Bouwteam.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de daarbij benodigde software zoals GIS is een pré.
 • Je werkt gestructureerd en zelfstandig.
 • Je bent in staat om overzicht te verschaffen en te bewaken zonder de details uit het oog te verliezen.
 • Je bent resultaatgericht, initiatiefrijk en analytisch sterk.
 • Je kunt proactief samenwerken en interne verbindingen aangaan, nadrukkelijk ook met de boswachters beheer.
 • Je hebt goede communicatieve- en schriftelijke vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 10 (CAO Rijk)
 • Salarisindicatie: minimaal € 2.756,75 en maximaal € 4.430,97 bruto per maand bij volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
 • Aantal uren: 36 uur per week.
 • Dienstverband: tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar, met kans op een verlenging bij continuering van projecten, en een proeftijd van één maand.
 • Standplaats: Tilburg.

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sander van Lankveld, teamleider Advies & Projecten in Noord-Brabant, 06-50009238.

Stuur je sollicitatie met cv vóór 10 december 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-225 en jouw achternaam in de onderwerp regel van de e-mail.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer